Startsein gegeven voor facilitaire droom van Interzorg Noord Nederland

DELEN

Assen – Interzorg locatie Anholt vormde op dinsdag 7 mei het decor van een belevingsmarkt voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers en zakelijke relaties van Interzorg. Aanleiding was het startsein voor de verwezenlijking van de facilitaire droom van Interzorg. Binnenkort start Duurzaam Wonen/Warberfonds Ontwikkel BV met de bouw van een multifunctioneel en duurzaam gebouw op het Messchenveld in Assen.

Interzorg gaat dit pand huren en vanuit deze plek onderscheidende facilitaire diensten organiseren samen met Distrivers, Laundry Expert, Bouter en Pet!. Diensten die het mogelijk maken cliënten te ondersteunen hun eigen leven voort te zetten.

Naast het officiële startmoment was de belevingsmarkt er vooral op gericht om de aanwezigen te laten proeven, ruiken en voelen wat het betekent als Interzorg vanaf ongeveer medio 2020 zelf gaat koken, wassen en de logistiek en het voorraadbeheer anders gaat organiseren. Cliënten hebben aan een mooi gedekte tafel kunnen ervaren hoe de maaltijd er straks uit komt te zien. Ze hebben twee nieuwe hapjes uit Interzorgs eigen dieetlijn kunnen proeven en ze hebben gezien hoe straks hun kleding mooi en fris blijft door een nieuw en duurzaam wasproces.

Meer in eigen hand nemen
“Interzorg wil faciliteiten bieden waarmee we voor cliënten het verschil maken”, vertelt Elly van der Woude, manager INNService. “Daarmee bedoelen we: gezond en lekker eten en drinken, schone was die tijdig terug is, goed en op tijd leveren van hulpmiddelen en een gastvrije en prettige leefomgeving. En tegelijkertijd het werkproces voor medewerkers vereenvoudigen. Om dat te kunnen doen, nemen we meer in eigen hand en organiseren we de dienstverlening vanuit een centrale locatie.”

Een gezamenlijke toost op de facilitaire droom van Interzorg

Duurzaamheid als fundament
Interzorg werkt vanuit een duurzame visie. “We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol, van onze plaats in de samenleving. Het huren van een duurzaam pand met technische toepassingen als zonnecollectoren en een warmteboiler past helemaal in die gedachte. Duurzaamheid betekent voor ons naast milieubewustzijn ook: het inkopen van regionale en verse producten, het verbeteren van de leefbaarheid in de regio waar we werkzaam zijn, het bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Van der Woude.

Astrid-Odile de Visser zet namens Interzorg Noord Nederland haar handtekening

Meer tijd voor de zorg
Alle initiatieven die er zijn, zijn er in de eerste plaats op gericht cliënten te ondersteunen hun leven voort te zetten. De nieuwe plannen leveren ook wat op voor de zorgmedewerkers die op de negen locaties werkzaam zijn. “Onze locaties zijn straks echt voor wonen en zorg ingericht”, legt Van der Woude uit. “Dus met zo min mogelijk ruimte voor ondersteunende, niet-zorg gerelateerde diensten of faciliteiten. Zorgmedewerkers krijgen meer tijd voor de zorg en behandeling. Voorheen waren zij zelf deels verantwoordelijk voor de logistiek van hulpmiddelen, wasgoed en eten en drinken. In de nieuwe situatie leveren facilitaire medewerkers tot de (koel)kast. Zo doet iedereen binnen Interzorg waar hij of zij goed in is en waar zijn of haar hart ligt.”

Astrid-Odile de Visser en Elly van der Woude omhelzen elkaar

Vernieuwende zorg
Elly van der Woude: “Ik ben ontzettend blij dat jullie er allemaal zijn”. Ze was zeer verheugd dat er ook bewoners aanwezig waren, “Uiteindelijk is het daar ook om te doen. Interzorg wil mensen ondersteunen om hun eigen leven voort te zetten. Dat doen wij natuurlijk met heel veel professionals, maar wij willen dat ook heel graag doen met vernieuwende zorg, behandeling afgestemd op de vraag van onze bewoners. Niet alleen de bewoners van nu, maar ook de bewoners van de toekomst. We willen ons ook graag onderscheiden met facilitaire dienstverlening. We willen het verschil maken waar het gaat om lekker eten en drinken, schone was die op tijd en ook écht terugkomt. En niet veel te klein terugkomt, maar ook gewoon in de goede maat. En wat wij daarmee beogen is dat we het levensgeluk van ons allemaal proberen vast te houden.”

“Wasmachine vol herinneringen”
Volgens Elly van der Woude bewandelen bewoners al een lange weg voordat ze bij Interzorg komen te wonen. Ze leveren heel veel in, gaan kleiner wonen. “Je mag dan je eigen spullen meenemen, maar het is niet half zoveel als er thuis was. Het enige wat je eigenlijk nog hebt is je kleding. En die kleding zit vol verhalen.” Het is dus heel belangrijk dat er zorgvuldig met deze kleding wordt omgegaan binnen Interzorg. “Een wasmachine is niet een wasmachine vol was, maar een wasmachine vol herinneringen.”

Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik.

Mieke Hoogeveen zorgde voor de muzikale omlijsting ( http://www.miekehoogeveen.com/ )

De zorgcentra staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun naasten, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de vele activiteiten. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.

Foto’s: M. Babtist
Tekst: Persbericht + eigen aanvullingen