Stichting Bijzonder en toch Gewoon zoekt bewoners

DELEN

ASSEN – Stichting Bijzonder en toch Gewoon realiseert een kleinschalige coöperatieve woongroep aan de Sparrenlaan 22-24 in Assen op basis van PGB’s voor mensen met ASS, een verstandelijke beperking en een bijzondere zorgvraag. De Stichting is opgericht door ouders die ervaren dat de reguliere zorgaanbieders veelal onvoldoende kunnen inspelen op de bijzondere zorgvraag van hun zoon of dochter. Zeker nu de kosten van de langdurige  zorg de solidariteit binnen onze samenleving te boven gaan en het leven van veel mensen met een beperking onder zware druk komt te staan.

De stichting doet niet aan schaalvergroting zoals de trend bij veel zorgorganisaties is, maar gaan juist naar een kleinere schaal waar de persoonlijke verbinding tussen de betrokkenen het verschil maakt.

“ De aanpak onderscheid zich van het reguliere woonaanbod van zorgaanbieders in een veel persoonlijker benadering vanuit de individuele vraag van de bewoners. Jaap heeft de voordelen hiervan kunnen plukken” Fam. Gerrebrands

De initiatiefnemers zijn Leo en Ria Gerrebrands, ouders van een zoon met ASS. Zij hebben ervaring in het opzetten van een particulier wooninitiatief, de bestuurlijke inrichting en de organisatie van de zorg. Inmiddels hebben Jan en Lizze Buist zich bij het initiatief aangesloten, eveneens ouders van een zoon met ASS en ook zij hebben ervaring met het opzetten en besturen van een particulier wooninitiatief.

Leo en Ria: “Onze zoon Jaap is 26 jaar en heeft ASS en een verstandelijke beperking. Hij heeft 7 jaar in Woongroep Toermalijn in Roden gewoond, een ouderinitiatief waar wij van het begin af aan bij de ontwikkeling, realisatie en het bestuur betrokken zijn geweest. Jaap woont sinds kort op zichzelf in een woning aan de Sparrenlaan in Assen, waar wij de 24-uurs zorg op basis van PGB’s hebben georganiseerd met een team van 4 begeleiders. Dit lukt met het PGB, omdat we veel als ouders zelf doen. Voor de langere termijn is dit een te kwetsbare situatie  en ook voor Jaap is het belangrijk dat hij los van zijn ouders zijn eigen leven kan ontwikkelen. Het samen met ouders opzetten van een wooninitiatief is ons goed bevallen: de aanpak onderscheid zich van het reguliere woonaanbod van zorgaanbieders in een veel persoonlijker benadering vanuit de individuele vraag van de bewoners. Jaap heeft de voordelen hiervan kunnen plukken.”

Stichting Bijzonder en toch Gewoon zoekt bewoners

STBG zoekt ouders of verwanten van deze mensen, die mede gestalte willen geven aan een kleine, veilige en warme woonsetting, waar de bewoners in voldoende mate binnen hun grenzen kunnen genieten en waar aandacht is voor hun persoonlijkheid en ontwikkeling.

De woongroep is opgezet voor vier bewoners. Opgestart werd met twee bewoners en 1 op 1 begeleiding. Deze bewoners en het team zijn inmiddels goed gesetteld en er kan een derde bewoner toetreden en wordt bezien of de omvang van de begeleiding moet worden aangepast. Als de drie bewoners en hun begeleiders goed op elkaar zijn ingespeeld, kan een vierde bewoner toetreden.

Voor meer informatie kunt u mailen met Stichting STBG of kijk op de website.