Stille tocht en kranslegging oorlogsmonument Stadsbroek

DELEN

ASSEN – In Nederland herdenken we op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Velen zijn omgekomen omdat zij in verzet kwamen of stierven door oorlogsgeweld of uitputting, zowel in Europa als in Zuidoost-Azië. Maar bovenal kwamen tallozen om het leven door doelbewuste en systematische vervolging en moord.

Onder hen Joden, Sinti en Roma en andere groepen die de nazi’s als minderwaardig beschouwden. Sinds 1961 herdenken we op 4 mei ook de Nederlandse slachtoffers van de oorlogssituaties en vredesoperaties die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.

Tijdens de ‘Nationale Dodenherdenking’ in Assen loopt jaarlijks een stoet mensen van de RK Kerk aan de Nassaulaan in de richting van het oorlogsmonument op het Stadsbroek in Assen. Op het kruis van het oorlogsmonument staat geschreven: “Op deze plaats werden 10 goede vaderlanders door de vijand doodgeschoten op 10 april 1945”.  Het betrof destijds 3 Fransen en 7 Nederlanders.

De Fransen waren: Eerste Luitenant François Boulon, Soldaat 1e klas Robert Dedieu en Soldaat 2e klas Jean Loeillet. De Nederlanders waren: Cornelis Broerse, Roelof Jan Dam, Johan de Haas, Hendrik de Ruiter, Jacob de Ruiter, Hendrik Jan de Ruiter en Anne Marten Smallenbroek.

Het verhaal gaat echter dat er nog drie andere Nederlanders geëxecuteerd werden die dag, vandaar dat er sprake was van “10 goede vaderlanders”. Het betrof hier een drietal dat in de cel zat op verdenking van zwarthandel. In totaal werden tijdens de executie op 10 april aan de Stadsbroek 14 mensen doodgeschoten. Zeven Nederlandse verzetsstrijders, drie Nederlandse zwarthandelaren, een Duitse zwarthandelaar en drie Franse parachutisten.

Discussie

Op 4 mei lopen velen weer mee in de stille tocht naar het monument op het Stadsbroek. Echter is dit monument, een wit zandstenen kruis met daarachter een muur inzet van discussie. Het monument zou op de verkeerde plaats staan en de tekst op het kruis klopt niet. Of zwarthandelaren ook goede vaderlanders waren is ook een punt.

De tekst op de steen zou door de gemeente Assen hersteld kunnen worden en de 4 mei plechtigheden verplaatsen naar de binnenstad van Assen waar vele plaatsen ook herinneren aan gebeurtenissen in de oorlogsjaren.