Strooiwagens voor het eerst de weg op in Drenthe

DELEN

ASSEN – Maandagavond heeft Rijkswaterstaat voor het eerst dit seizoen opdracht gegeven om te strooien. In de rayons Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Drenthe zijn de strooiwagens de weg opgegaan.

Het seizoen waarin de wegen glad kunnen worden loopt globaal van 15 oktober tot 15 april. Als weggebruiker houdt u daar in deze periode natuurlijk rekening mee als u de weg op gaat. Met een adequate gladheidsbestrijding zorgt de provincie Drenthe ervoor dat u tijdens de winter zo veilig mogelijk de provinciale wegen kunt gebruiken.

Uitgangspunten en prioriteiten

Er wordt gestrooid vanaf drie provinciale steunpunten in Assen, Rogat en Schoonebeek. Ieder steunpunt heeft zijn eigen strooiroutes. De organisatie van de gladheidsbestrijding is zodanig opgezet dat er voldoende materieel en menskracht beschikbaar is voor normale omstandigheden. In uitzonderingsgevallen wordt extra materiaal ingezet, afhankelijk van de situatie. De uit te voeren ritten worden zo samengesteld dat bij preventief strooien alle wegen en fietspaden binnen 3.15 uur na melding van een actie gestrooid zijn.

Het kan voorkomen dat de weersomstandigheden zo extreem zijn dat het onmogelijk wordt alle wegen volledig sneeuwvrij of – in het geval van ijzel – voldoende stroef te houden. In die gevallen zullen eerst de stroomwegen en fietspaden gestrooid worden, vervolgens de gebiedsontsluitingswegen en ten slotte de erftoegangswegen.

Slechts in geval van storingen en andere calamiteiten speelt de prioriteit in de behandeling van de verschillende wegen een rol.

Code geel Drenthe

Zeer plaatselijk gladheid op lokale wegen door bevriezing en kans op lichte (natte) sneeuwval tot 8.00 uur in de morgen. Lokaal komt dichte mist voor. Pas snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.