Subsidie voor restauratie Van Dam Orgel goed besteed

DELEN

Assen – Meer dan een jaar is er gewerkt aan de restauratie van het monumentale Van Dam Orgel in de Jozefkerk te Assen. Dank zij de bijdragen vanuit de zogenaamde BRIM regeling kon de klus geklaard worden. Maar de overheid wil wel weten of de gelden goed besteed zijn. Wim Diepenhorst, rijksconsulent orgel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelde afgelopen donderdag vast dat het geld uitstekend besteed is.

De restauratie is zo goed verlopen omdat er uitstekend en prettig is samengewerkt door alle partijen. “Een harmonieuze samenwerking heeft geleid tot een harmonieus orgel.” Dankzij de inzet van Orgelbouwer Mense Ruiter, de meester schilder Appie Veenstra en de deskundigheid van adviseur Stef Tuinstra en de inzet van Melle Burema is de restauratie “meer dan geslaagd.”

Naast de BRIM-gelden heeft de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk subsidies en sponsorgelden binnengehaald. Door deze extra gelden kon het College van Kerkrentmeesters toestemming geven voor het gebruik van bladgoud, het verplaatsen van de glaswand onder het orgel (goed voor de akoestiek) en het schilderen van de pilaren en de omgeving van de speeltafel.
Ook de kerkgangers zijn erg enthousiast. Waarop de vaste organist Johan Gerkes reageert met “Nee, ik ben niet veranderd , maar het orgel is gerestaureerd.”

De oplevering werd, na de inspectie, afgesloten met een spetterend improvisatieconcert door Stef Tuinstra.