SWAG? Wat is dat nou eigenlijk?

DELEN
ASSEN – De laatste maanden wordt er veel gesproken in de media over SWAG ten opzichte van Jimmy’s. Maar wat is nou SWAG? SWAG is een integrale werkwijze vanuit Vaart Welzijn en jongeren zelf voor de ondersteuning van jongeren, zowel op school als in hun eigen omgeving thuis. De naam staat voor Samen Werken Aan Grip (op je eigen leven). 

Het is een werktitel en bedacht door jongeren zelf. SWAG is tevens een woord, vaak door jongeren gebruikt in de betekenis van de manier van uitstralen, een coole en relaxte uitstraling die aangeeft dat je er mag zijn en belangrijk bent. Jij doet er toe! In diverse voorbereidingsgroepen met jongeren is dit woord als titel naar voren gekomen voor een samenwerkingsverband waarbij de mening van jongeren serieus genomen wordt.

SWAG biedt uitkomst met een werkwijze die ondersteuning biedt waar het nodig is, thuis of op school en licht als het kan, zwaarder waar nodig. Ander kenmerk van SWAG is dat het jongeren uitnodigt om zelf met initiatieven te komen. Met, voor en door jongeren. Uitgangspunt is om altijd uit te gaan, juist als een jongere tijdelijk in moeilijkheden verkeert, van eigen kracht en talent.

Ambitie

Vaart Welzijn heeft met SWAG de ambitie om:

* jongeren zelfregie te geven in hun eigen ontwikkeling;
* met extra ogen en oren op de scholen de signaalfunctie in het Voortgezet Onderwijs te versterken;
* de toegankelijkheid van advies en ondersteuning te vergroten en de drempel om hulp te zoeken te verlagen;
* de samenwerking op gebied van jongerenondersteuning integraal aan te pakken en daarmee te verbeteren;
* hulp te bieden, daar waar het hoort, op scholen en in hun leefwereld thuis;
* tegemoet te komen aan de behoefte van scholen om leefstijlondersteuning (op gebied van overgewicht, verslaving van middelen, aan media) toe voegen aan het ondersteuningsarrangement.

Werkwijze SWAG

Het fundament voor SWAG zijn de jongeren zelf. Zo worden er  SWAG-jongerenteams samengesteld, waar leeftijdsgenoten terecht kunnen met vragen en ideeën. Een SWAG-jongerenteam wordt hiervoor getraind en ondersteund door professionals. Het team is zowel op school als daarbuiten bereikbaar.  Vaart Welzijn stelt daartoe een ruimte in het nieuwe pand aan het Apollopad beschikbaar, waar jongeren wekelijks bijeen kunnen komen voor informatie & advies, het uitwisselen van ervaringen en om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Er is op deze avonden dan ook een professional beschikbaar.

Vanuit Vaart Welzijn zullen Buurtmaatschappelijk werkers, Buurt(jongeren)werkers en Buurtwerkers Sport worden ingezet op school, uiteraard in nauwe samenwerking met het onderwijs en Zorg Advies Team op de VO-school. Dit voor extra ogen en oren en directe snelle aanpak, waardoor er voorkomen wordt dat zware hulp soms nodig is.

Vanuit de school

Uit onderzoek is gebleken dat jongeren graag een combinatie van plekken hebben waar ze met hun vragen en ideeën naar toe gaan. De school was de belangrijkste plek, laagdrempelig en dichtbij.

Er is gekozen voor scholen als uitvalsbasis, omdat het signaleren van problemen een essentiële pijler is. Vaak worden problemen als eerste op school  opgemerkt. Daarbij maakt SWAG duidelijk onderscheid tussen schoolse en niet-schoolse problemen. De oorzaak van problemen die zich op school uiten, kunnen elders liggen. Hulp wordt georganiseerd daar waar het hoort, zodat de inzet het meest effectief kan zijn. Bovendien wordt zo de school ontlast van niet-schoolse problematiek.

Naast individuele hulp liggen er kansen op collectief terrein, via extra informatie en advies over relevante en actuele onderwerpen. Dat doen we op een manier die bij jongeren past. Bijvoorbeeld door middel van gastlessen over sexting en grooming, pesten op social media en gezonde leefstijl.  Voorwaarde is dat de werkers of leeftijdsgenoten die de gastlessen verzorgen ook daarna toegankelijk en ‘in zicht’ blijven, zodat zij ook op en ander tijdstip kunnen worden aangesproken.

Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er gestart op Vincent van Gogh Salland met SWAG. Daarnaast zal er in overleg met andere scholen gekeken worden waar er ook gewerkt kan en gaat worden middels de SWAG methode.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen