Thilla Franken verlaat CDA fractie gemeenteraad Assen

DELEN

Met ingang van 9 januari 2015 verlaat Thilla Franken de CDA fractie in de gemeenteraad van Assen. Na bijna negen jaar actieve inzet als volksvertegenwoordiger heeft zij besloten om zich te oriënteren op een andere loopbaan.

De fractie en het bestuur van het CDA in Assen respecteren dit besluit. En wensen haar, onder dankzegging voor de grote inzet die Thilla voor het CDA heeft getoond, alle goeds en succes toe voor de toekomst.