Tinten Welzijnsgroep krijgt Welzijnswerk in Assen gegund

DELEN

ASSEN – Na een intensief voortraject met diverse gegadigden heeft de gemeente Assen besloten het welzijnswerk in de gemeente per 1 juli te laten uitvoeren door Tinten Welzijnsgroep.

“We zijn ontzettend trots”, aldus Johan Brongers, directeur-bestuurder van Tinten Welzijnsgroep. “Het is een mooie opdracht om samen met de medewerkers, gemeente en vrijwilligers een nieuwe organisatie neer te zetten.”

Tinten Welzijnsgroep vanaf 1 juli aan de slag in Assen

“We vragen nogal wat van de Tinten Welzijnsgroep”, stelt welzijnswethouder Ruud Wiersema. “Zo moet er een compleet nieuwe welzijnsorganisatie worden ingericht. Hierin krijgen onderdelen van Welzo, Noordermaat en de gemeente een plek en ook de vier buurtteams worden meegenomen in het proces. We hebben goede afspraken met Tinten dat het huidige personeel overgaat naar de nieuwe instelling.” Vanaf 1 juli gaat Tinten in Assen aan de slag en maakt dan een start met de reorganisatie.

De welzijnsgroep heeft de nodige kennis en kunde op dit terrein. Tinten is in 2010 ontstaan uit een fusie van vijf welzijnsorganisaties. Inmiddels zijn het er zeven die samen de welzijnsgroep vormen, actief in gemeenten als Emmen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Veendam en Pekela. Nu wordt Assen hieraan toegevoegd.  “Wij werken overal op dezelfde manier”, aldus Brongers. “We bundelen krachten en delen kennis binnen onze organisatie. Onze benadering is altijd vanuit een lokale verankering, dichtbij de burger. We staan sterk doordat we deel uitmaken van een groter geheel, maar excelleren op lokaal niveau staat centraal.”

Henny Luppes, nu nog manager van Welstad in Stadskanaal, zal de nieuwe instantie in Assen gaan leiden. “Ik vind het natuurlijk jammer om mijn geliefde Stadskanaal te verlaten, maar het is een prachtige uitdaging om samen met medewerkers, gemeente, vrijwilligers en ketenpartners in Assen aan de slag te gaan.” Luppes is sinds 2009 manager bij Welstad in Stadskanaal en is volgens Brongers de ideale kandidaat om de reorganisatie van het welzijnswerk in Assen in goede banen te leiden. “Henny heeft het welzijn in Stadskanaal op de kaart gezet. Welstad is een vernieuwende organisatie die nauw samenwerkt met de gemeente en ketenpartners. Zij is bij uitstek in staat om samen met alle betrokken partijen ook in Assen een sterke organisatie neer te zetten.”