Toename Gezonde Scholen verwacht in 2016

Extra ondersteuning voor 700 scholen om een Gezonde School te worden

DELEN
ASSEN – Veel scholen willen laten zien dat zij een Gezonde School zijn. In 2016 zijn circa 700 nieuwe Gezonde Scholen te verwachten. Deze scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo hebben hiervoor ondersteuning aangevraagd.

700 nieuwe school-locaties krijgen in 2016 extra ondersteuning om een Gezonde School te worden. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding door een Gezonde School-adviseur van de GGD én een financiële vergoeding voor taakuren van een eigen medewerker of voor het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 500 Gezonde Scholen. Dit zijn scholen die structureel en planmatig aandacht besteden aan de gezondheid van leerlingen en het vignet Gezonde School hebben behaald.

Integrale aanpak

Een Gezonde School werkt met de Gezonde School-aanpak. Dit betekent dat door de hele school op minimaal één gezondheidsthema aandacht is voor gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen en studenten; in de lesstof, in de schoolomgeving, in de zorgstructuur van de school en in het beleid. Door op deze manier aan gezondheid te werken wordt de kans op effectiviteit vergroot. Een school bepaalt zelf aan welk thema zij extra aandacht besteedt. Voorbeelden van thema’s zijn voeding, bewegen en sport of rook-, alcohol- en drugspreventie.

Vignet Gezonde School

Om een vignet Gezonde School te behalen moet een school voldoen aan een aantal criteria. Door een aanvraag in te dienen legt de school haar resultaten voor aan externe deskundigen, zoals een voedings- of beweegspecialist. Bij een positieve beoordeling mag de school zich drie jaar lang Gezonde School noemen.

Dr. Nassau College Penta

Het Dr. Nassau College in Assen, locatie-Penta, kreeg vorig jaar september als eerste VMBO-school in Drenthe het predicaat ‘Gezonde School’.

“Een Gezond Schoolplein sluit perfect aan bij de visie van de school: op een gezonde school kan iedereen zijn talenten ontdekken en ontwikkelen. Ons huidige plein is niet aantrekkelijk en stimuleert op geen enkele wijze een gezonde levenshouding. Het geeft dan ook geen representatief beeld van de school. We verwachten dat onze leerlingen straks met plezier meer buiten zijn en meer bewegen. Daar plukken we binnen en buiten de vruchten van”, aldus Menno den Hollander, directeur Dr. Nassau College Penta in Assen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen