TT Circuit Assen wordt Sensorcircuit

DELEN

ASSEN – Het netwerk van Sensor City wordt uitgebreid naar het TT Circuit Assen. Door deze uitbreiding kan het Circuit van Drenthe uitgroeien tot een Sensor testcircuit voor onder andere de automotive sector. Ook krijgen de exploitatiemogelijkheden van zowel Sensor City als het TT Circuit Assen een impuls en ontstaat een nieuwe markt.

Economie en Mobiliteit-gedeputeerde Henk Brink (VVD): “Met de realisatie van het Sensor Circuit wordt de innovatiekracht van het Drentse MKB gestimuleerd en daarmee ook de werkgelegenheid. Daarnaast gaat hiermee een wens in vervulling om in Drenthe proeven te gaan doen op het gebied van innovatieve mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende voertuigen. Een mooie Drentse proeftuin met een wereldwijde potentie.”

“ Met de uitbreiding van het sensornetwerk van Sensor City naar het TT Circuit creëren we kansen voor het bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen” Jan Reitsma – Sensor City

De automotive sector is op dit moment volop in beweging. Met de uitbreiding van het netwerk van Sensor City naar het circuit ontstaan allerlei mogelijkheden voor testen op het terrein van innovatieve voertuigtechnologie. Ook op andere gebieden zijn er kansen. Te denken valt aan onderzoek op het gebied van sportmonitoring en het volgen van publieksstromen uit oogpunt van veiligheid. Directeur Peter Oosterbaan van het TT Circuit Assen: “Het TT Circuit Assen is bijzonder verheugd een rol te kunnen spelen in de verdere ontwikkeling van Sensor City. Door deze nieuwe ontwikkeling komt het TT Circuit Assen ook wat dit betreft op Pole Position.”

Stimulans

Het project Sensor Circuit is een gezamenlijk initiatief van het de provincie Drenthe, de gemeente Assen, het TT Circuit Assen en Sensor City. Volgens de Asser wethouder Maurice Hoogeveen (economische zaken) is de  uitbreiding van het netwerk van Sensor City naar het TT Circuit Assen een stimulans voor innovatie, biedt het kansen voor kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. “Het project past daarom prima bij de doelstellingen van Living Lab Assen.”

Directeur Jan Reitsma van Sensor City sluit zich daar bij aan. “Met de uitbreiding van het sensornetwerk van Sensor City naar het TT Circuit creëren we kansen voor het bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Daarbij gaat het om veel meer dan snelle motoren en racen. Er ligt straks een high-tech proeftuin voor business development en het testen en valideren van vernieuwende (sensor) technologie. Dat betekent een impuls voor de regionale economie.”

Proeftuin

Er is ook nadrukkelijk gekeken naar de aansluiting met het lokale en regionale bedrijfsleven. Met enkele partijen uit de netwerken van Sensor City en het TT Circuit Assen worden reeds gesprekken gevoerd. Zij zien mogelijkheden het Sensor Circuit te gebruiken als proeftuin voor het testen van hun producten. Verder hebben het TT Institute en het Institute for Engineering aangegeven het Sensor Circuit te willen benutten voor praktijktesten en onderzoek. Het TT Circuit Assen krijgt met name in de wintermaanden nieuwe verhuurmogelijkheden.

Investering van drie miljoen euro

Met de uitvoering van het project is een investering gemoeid van drie miljoen euro. Het TT Circuit Assen draagt een miljoen euro bij, de gemeente investeert ruim 1,3 miljoen euro en doet daarvoor grotendeels een beroep op het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De inzet van REP-middelen brengt de verplichting van lokale en regionale co-financiering met zich mee. De provincie is bereid om 640.000 euro bij te dragen.

In de planning wordt aanleg van het netwerk voorzien in de wintermaanden 2015/2016.