TT Festival begint op donderdag, woensdag geen livemuziek

DELEN

Assen – De komende editie van het TT Festival kent drie avonden feest. Dat betekent dat op de woensdagavond in de TT week geen podia met live muziek in het centrum zijn. Het festival begint op donderdag 27 juni en duurt t/m zaterdagavond 29 juni 2019.

Brede doelgroep
De organisatie zet in op een verruiming van het programma op de andere avonden en met name de zaterdagmiddag en begin van de avond. Met deze wijzigingen wil de organisatie een aantrekkelijk programma voor een brede doelgroep neerzetten en een evenwichtige verspreiding van de bezoekers bewerkstelligen.

Andere verdeling kosten
De organisatie van het TT Festival heeft hiertoe besloten op basis van de evaluaties van de afgelopen drie jaar. De TT Races zijn in 2016 verplaatst van de zaterdag naar de zondag. Hierdoor is er ‘automatisch’ een festivalavond bij gekomen. Als gevolg hiervan ziet de organisatie dat het aantal bezoekers, met name op de donderdagavond, de afgelopen jaren is afgenomen. Dit terwijl de investering in het muziekprogramma gelijk is gebleven. Een andere verdeling van de kosten kan het festival ten goede komen.

Roel van Velzen tijdens de editie van 2016

Stichting
In aanloop naar de stichting gaat de organisatie van het TT Festival terug naar drie dagen. Het kan zijn dat de stichting volgend jaar andere keuzes maakt. De op te richten stichting organiseert straks niet alleen het festival, maar ook de kermis en eventueel andere activiteiten die rondom de TT in de binnenstad georganiseerd worden. De TT week begint op de zaterdag voor het raceweekend en eindigt de zondag van de race. Daarbinnen organiseert de op te richten stichting verschillende activiteiten, waaronder de TT Kermis en het TT Festival.

Website: TT Festival
Facebook: TT Festival Assen