TT Motorweek krijgt 4,5 ton van de provincie Drenthe

DELEN

TT Motorweek krijgt 4,5 ton van de provincie Drenthe

Een nieuwe opzet van het TT-festival in Assen krijgt van de provincie Drenthe 4,5 ton subsidie voor de komende drie jaar. Provinciale Staten gingen niet zonder slag of stoot akkoord. Een evaluatie volgt na het eerste jaar, dit laat de site Binnenlands Bestuur weten.

Ambitiedocument

De Drentse gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA) wil met 4,5 ton subsidie aan de stichting TT Motorweek een vliegwieleffect creëren waardoor rond de TT in Assen een hele motorweek ontstaat met veel economische spin-off. In april 2013 hebben de stakeholders van het TT-festival, naast de provincie onder meer de gemeente Assen en de lokale afdeling van Horeca Nederland, een ambitiedocument ondertekend over de toekomst van het festival. Dat heeft geleid tot een begroting van 1,2 miljoen voor 2014. De uiteindelijke ambitie is nog veel groter: 3 miljoen.

Vliegwieleffect van provinciesubsidie

Dat moet met name uit private financiering komen. Nu leggen zowel de gemeente Assen als de provincie Drenthe 1,5 ton bij. Het festival kan volgens Van der Tuuk namelijk nog niet op eigen benen staan en heeft het vliegwieleffect van de provinciesubsidie nodig. ‘Voorheen financierden de gemeente Assen en de horeca het festival. We willen nu met side-events een vliegwiel op gang brengen en dat moet met geld van de overheid. Het zijn gratis evenementen die later zichzelf moeten bekostigen. Wij jagen aan.’ Zelf draagt TT Circuit Drenthe maar 50 duizend euro bij aan het festival. Van der Tuuk wijst erop dat de TT ook buiten haar taak actief is, maar hoopt wel dat dit bedrag nog wat hoger kan worden. ‘Ik zal hierover een signaal afgeven.’

Lees verder op Binnenlands Bestuur

Bron: BB – Auteur: W. Boonstra