TT Museum Assen opent depot aan de Weierstraat

Geen Burger King of McDonalds maar TT Museum

DELEN

ASSEN – In de aanloop naar het echte TT Museum wordt binnenkort een depot aan de Weiersstraat in Assen gevestigd. Hier worden diverse museumstukken opgeslagen en later ook tentoongesteld.

Met dank aan Actium Wonen krijgt de Stichting TT Museum in september de beschikking over een ruimte aan de Weiersstraat 3 in Assen, gevestigd in het pand waarin zich ook de Nieuwe Kolk bevindt.

Het is de bedoeling dit onderkomen te gebruiken als depot en “pop up museum” voor reeds aanwezige en nog te verwerven museumstukken. Nadat het pand is ingericht zal ook overwogen worden dit op bepaalde dagen open te stellen voor geïnteresseerde bezoekers. Nadere mededelingen daarover volgen te zijner tijd.

Volgens conservator Joost van Linge vormt deze ruimte een ideale gelegenheid om een echt begin te maken met het vormen van een collectie die waardig is voor het TT Museum: “We streven een tweeledig doel na, te weten het bewaren van cultureel erfgoed en het presenteren van een deel daarvan in het uiteindelijke TT Museum”.

Ook stichtingsvoorzitter Jaap Timmer toont zich ingenomen met deze stap op weg naar de realisatie: “Er kan nu sprake zijn van één plek waar we alles kunnen opslaan wat we al hebben en nog gaan krijgen. Dank aan onze vrijwilligers, die aan de collectie werken, is daarbij zeker op zijn plaats”.

Timmer kan nog geen mededelingen doen over de definitieve plaats van het museum. Er lopen nog steeds gesprekken met diverse investeerders, die zelf nog bezig zijn hun plannen af te ronden. Als dat gebeurd is, kan er een definitieve keuze gemaakt worden. Doel is nog steeds de opening te laten plaatsvinden voor de TT van 2018.

Burger King of McDonalds?

In de buurt gonsde het van de geruchten. Bewoners van de bovenliggende appartementen hebben op 3 september een etentje. Deze stond gepland in het leegstaande pand, maar de Actium liet dit ineens voorbij gaan en men kreeg vervangende, leegstaande’ ruimte in het theater aangeboden. Het project ‘TT Museum’ bleef men echter geheim houden. “Er kwam iets in, maar wat dat wist Actium Wonen niet”, aldus één van de bewoners. “Een aantal mensen hier dachten dat het ging om een vestiging van de Burger King of McDonalds. Met het geheim houden konden we er natuurlijk ook niet tegen ageren, maar blij dat deze er niet in komen, maar een TT Museum….dat hoort echt bij Assen”.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen