Tweede groene container beschikbaar

DELEN

ASSEN – Voor inwoners in Assen die daar behoefte aan hebben komt een tweede groene container beschikbaar. De container is vooral bedoeld voor huishoudens die tijdens het groeiseizoen zoveel tuinafval hebben, dat een container niet toereikend is.

Het college kreeg de afgelopen periode signalen dat vooral bij eigenaren van grotere tuinen behoefte bestaat aan een tweede groene container. Vorige week al namen B en W het principebesluit gratis een tweede container beschikbaar te stellen. De afgelopen week is het voorstel verder uitgewerkt. Gisteren heeft het college definitief met de aanpassing van het afvalmodel ingestemd.

B en W hechten grote waarde aan een zo goed mogelijke scheiding van afval. Om te voorkomen dat gft-afval in de grijze container belandt, is besloten het gebruik van een extra groene container mogelijk te maken. Er wordt daarvoor geen afzonderlijk tarief in de afvalstoffenheffing opgenomen.

Het college grijpt het besluit aan om de inwoners nog eens uitgebreid te informeren over het juiste gebruik van de groene container. Wat mag je er wel en niet in gooien, wat is grof tuinafval en waar moet dat heen?