Uitslag aanbesteding auto brug Industrieweg Assen

DELEN

Uitslag aanbesteding auto brug Industrieweg Assen

In de aanbesteding voor de nieuwe brug in de Industrieweg is gekozen voor het ontwerp van Van Hattum Blankevoort BV. Zwarts & Jansma Architecten tekende het ontwerp. Het ontwerp voldeed volgens de Selectiecommissie het beste aan de gestelde aanbestedingscriteria op het gebied van: prijs, techniek, ontwerp, ruimtelijke inpassing en de inzet van werkzoekenden uit de regio. De gunning heeft nog een voorlopige status en wordt definitief na de bezwarentermijn. De nieuwe auto brug vormt straks de ‘kop’ van een serie van zes nieuwe bruggen in de BlauweAs.

Over het ontwerp

Zwarts & Jansma Architecten over het ontwerp: “ Het ontwerp is een transparante ophaalbrug in vier delen. Het is een brug met een sterke identiteit die zich op een bescheiden manier manifesteert in haar omgeving. De brug benadrukt het water en ondersteunt de Stadsboulevard. De brug is volledig opgebouwd uit staal. De landhoofden uit beton. Die combinatie heeft zich door de tijd heen bewezen als betrouwbaar, efficiënt en duurzaam. Door de goede interactie tussen de zwaartepunten is het energieverbruik laag.”

Ambitiedocument

Bij de aanbesteding van de bruggen gelden formele aanbestedingscriteria. Ook toetst de Selectiecommissie aan de richtlijnen uit het Ambitiedocument voor de bruggen. Dit document is in 2012 samen met bewoners en andere partijen opgesteld. Voor de Industriewegbrug gold als richtlijn: een slank en transparant ontwerp. Niet de brug, maar het water staat centraal.

Uitvoering

Uiteindelijk krijgt het Kanaal zes nieuwe beweegbare auto- en fietsbruggen. Deze worden afzonderlijk aanbesteed. De drie fietsbruggen en Industriewegbrug zijn nu aanbesteed.

De laatste aanbesteding betreft de autobruggen ter hoogte van de Nobellaan en Groningerstraat. Deze aanbesteding loopt inmiddels. De uitslag hiervan wordt in april/mei bekend. Dan zijn alle bruggen gekozen. Bij de Industriewegbrug is gekozen uit drie inzendingen.