Uitzetting dreigt voor Wagif

DELEN

Assen – Ruim honderd Eeldenaren, waaronder Nobelprijswinnaar Ben Feringa, hebben een indringende videoboodschap gemaakt voor staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justistie). In de video vragen ze de staatssecretaris om hulp voor hun dorpsgenoot Wagif Faredzjulaev. Wagif vluchtte vijftien jaar geleden uit Azerbeidzjan en dreigt nu uitgezet te worden, zonder zijn Nederlandse vrouw Günel en zonder zijn twee kleine kinderen Farhad (6) en Leyla (4).

Eerdere acties
De video is een vervolg op eerdere acties uit de dorpsgemeenschap. De afgelopen weken zijn er ruim 7000 handtekeningen opgehaald, basisschoolkinderen hebben duizenden ansichtkaartjes aan de staatssecretaris gestuurd, er was een druk bezochte bijeenkomst in het dorp en er is een kunstwerk gemaakt. Op Valentijnsdag reisde een grote delegatie dorpsgenoten naar Den Haag om daar te spreken met Kamerleden en met de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.

Wagif hoort hier
“We willen de staatssecretaris laten zien wie we zijn. Hele gewone mensen die ontzettend bezorgd zijn. Het gaat om het leven van twee kleine kinderen die straks hun vader kwijt zijn. Dat houdt ons uit onze slaap”, zegt dorpsgenoot Ernst Arbouw. Hij schreef de tekst van de videoboodschap naar eigen zeggen ‘recht uit het hart’. “Er is in het dorp brede steun van de meest uiteenlopende mensen. Van jong tot oud, van links tot rechts, van kleuters tot Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Iedereen is het erover eens: Wagif hoort hier, in Eelde, bij Farhad en Leyla en bij Günel.”

Naast Ben Feringa werkten ook het Groningse duo Rooie Rinus en Pé Daalemmer (Peter de Haan en Frank den Hollander) en burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo mee aan de film.

Staatssecretaris Dijkhoff kan de uitzetting van Wagif voorkomen met zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid. “Alleen de staatssecretaris kan nog beslissen om Wagif bij zijn gezin te houden”, zegt woordvoerder Christel Koperberg. “Wij blijven hem met zoveel mogelijk mensen vragen om die beslissing te nemen”.

Wagif moet iedere dinsdag om 8 uur stempelen bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. Vele mensen steunen hem al bij het verplichte stempelmoment, maar iedere extra steun is van harte welkom. Kom op dinsdagochtend om 8 uur en steun Wagif in zijn strijd om een verblijfsvergunning te krijgen !

Like de Facebookpagina van Wagif voor het laatste nieuws.

Bekijk de Videoboodschap van ruim honderd Eeldenaren.

Achtergrondinformatie situatie Wagif:

In 2001 ontvluchtte Wagif Faradzjulaev Azerbeidzjan. Hij moest als dienstplichtige gaan vechten in Nagorno Karabach in Armenië, het land, waar zijn moeder vandaan komt. Dat heeft hij geweigerd en hij is als vluchteling in Nederland terecht gekomen. In Nederland ontmoette hij Günel Mageramova. Zij ontvluchtte in 2001 Azerbeidzjan samen met haar moeder en zusje. Samen gingen Günel en Wagif verder en ze kwamen in 2005 vanuit Arnhem, waar Günel een opleiding had afgerond, naar Eelde-Paterswolde. In 2008 verwierf zij het Nederlands staatsburgerschap.

In Eelde werden hun twee kinderen geboren. Farhad (4) en Leyla (6) hebben de Nederlandse nationaliteit. Wagif spreekt de Nederlandse taal, is volledig ingeburgerd en is een gewaardeerd dorpsgenoot. Wagif is een vriendelijk mens. Jaren was hij vrijwilliger op de basisschool. Als handige klusser heeft hij menig dorpsgenoot geholpen. Het liefst zou hij de kost verdienen voor zijn gezin, zodat de bijstandsuitkering van Günel kan worden beëindigd. Er ligt een voltijds arbeidscontract klaar, maar dan deze mag niet worden ondertekend, omdat een verblijfsvergunning ontbreekt.

De realiteit is, dat Wagif van de Dienst Terugkeer en Vertrek de aanzegging heeft gekregen Nederland zo spoedig mogelijk te verlaten en tevens, dat voor hem een “laissez-passer” klaar ligt, die geldig is tot 3 februari 2017. Daarmee kan Wagif het land worden uitgezet. Verbijstering bij ieder, die dit hoort, maar zeker in het hechte gezin. Kinderen, die zonder vader verder moeten en Günel zonder haar grote liefde. Wat betekent dit voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen? De IND noemt de twee jaar gevangenisstraf, die Wagif in Baku te wachten staat, een aanvaardbaar risico. Daarna kan “gezinshereniging” worden aangevraagd. Zelf vreest Wagif voor zijn leven.

Wagif en anderen met hem weten, dat de kans op terugkeer zeer klein is, mede gezien het feit, dat zijn paspoort jaren geleden bij de IND is zoekgeraakt. De ouders van de schoolkinderen vinden de te verwachten uitzetting inhumaan en zijn acties gestart. Er loopt een petitie 24 “WAGIF HOORT BIJ ZIJN KINDEREN” (link: petitie tekenen). Bij winkels in het dorp liggen papieren versies van de petitie en in etalages hangt de poster van Wagif met zijn kinderen.

In de gemeenteraad van Tynaarlo werd een motie aangenomen om uitzetting te voorkomen. Burgemeester Thijssen staat achter de actie en heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff gevraagd Wagif op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te verlenen.

Op zaterdag 21 januari vond in Eelde een manifestatie plaats door ouders van de schoolkinderen. Aldaar werd de petitie met inmiddels ruim 5500 handtekeningen aangeboden. Er vonden randactiviteiten plaats, waaronder het maken van een groot schilderij, dat in Den Haag als actievorm werd aangeboden aan politici. Er was muziek, “een lawaaimoment”, om je stem te laten horen. In Eelde-Paterswolde luidden de kerkklokken. Alles met maar één doel: WAGIF HOORT BIJ ZIJN KINDEREN IN EELDE.

Inmiddels staat de teller van het aantal handtekeningen nu ruim boven de 7000.