Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk voor WZA

DELEN
Spataderkeurmerk

Assen – Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft opnieuw het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk ontvangen. Hiermee voldoet het ziekenhuis ook in 2017 aan kwaliteitscriteria van de Hart en Vaatgroep op deze twee gebieden.

Op de website www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg kunnen patiënten en behandelaars zien welke behandeling het WZA zijn vaatpatiënten biedt.

Vaatkeurmerk 2017
Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. Het keurmerk helpt vaatpatiënten, hun verwijzers en zorgverzekeraars een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. Nieuw is dat ook de gegevens van complicaties, re-interventies, heropnames en overlijden van aneurysma-operaties te zien zijn. 96 procent van alle ziekenhuizen die vaatzorg aanbieden, hebben het Vaatkeurmerk weten te behalen. Dit was in 2016 97 procent.

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan op het gebied van interventies door (endo)vasculaire specialisten, het minimaal aantal gecertificeerde specialisten en de multidisciplinaire afstemming binnen het ziekenhuis. Deze criteria heeft De Hart&Vaatgroep opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. De Hart&Vaatgroep heeft hiervoor de data gebruikt die ziekenhuizen aanleveren aan het transparantieportaal van het Zorginstituut NL.

Spataderkeurmerk 2017
Daarnaast voldoet het WZA in 2017 ook weer aan het spataderkeurmerk, dat eveneens door de Hart&Vaatgroep wordt uitgereikt. Hiervoor zijn specifieke kwaliteitscriteria opgesteld in nauw overleg met de beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten. Zo moet o.a. aan 95-100% van de invasieve therapieën een Duplexonderzoek vooraf zijn gegaan, moet er een breed behandelaanbod zijn, en moeten onderzoeken en behandelvoorstel op één dag gepland en besproken kunnen worden. Het WZA voldoet aan deze criteria.

Hart en Vaatgroep
De Hart Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk en regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.