Veel animo voor camperparkeerplaats in Assen

DELEN

Veel animo voor camperparkeerplaats in Assen

Er blijkt veel animo te bestaan voor camperbezitters om Assen aan te doen. De website www.campercontact.nl geraadpleegd voor reacties voor bezoekers aan deze Asser camperparkeer locatie. Op enkele uitzondering na, alleen maar positieve reacties over de locatie. Echter, de vraag naar een parkeerplaats is groter dan de mogelijkheden momenteel zijn en die vraag zal naarmate er steeds meer campereigenaars komen, alleen maar toenemen, dus we zullen op die ontwikkeling moet anticiperen, door uitbreiding van camperparkeerplaatsen te realiseren Er mogen nu vijf campers parkeren gedurende 3×24 uur.

Helaas moest een campereigenaar rechtsomkeert maken wegens ruimtegebrek. Veel ruimte op deze “kade” wordt ingenomen door een autobus, vrachtwagencombinaties en een oude oplegger van een vrachtwagen, die al zo lang stil staat, dat het onkruid welig om dit voertuig tiert.

Egbert Prent van Op Assen stelt daarom de volgende vraag aan College van B&W van Assen: “Ben U bereid tot uitbreiding van het aantal camperparkeerplaatsen op de huidige locatie aan de Hobokenstraat, waarmee U velen een plezier zult doen die onze stad bezoeken.”