Verenigd Links ‘Opschorten ouderbijdrage jeugd GGZ’

DELEN

ASSEN – Verenigd Links vraagt aan de gemeenteraad van Assen het innen van de ouderbijdrage Jeugd GGZ op te schorten. De motivatie van Verenigd Links luidt als volgt:

Wij willen de Raad vragen het hart open te zetten. Niet dat u dat anders niet doet, maar de motie omtrent het opschorten van de ouderbijdrage gaat niet over geld. Het gaat erom ook voor nieuwe gevallen van jeugd met een GGZ indicatie gelijke rechten te laten gelden . wanneer je dat niet doet, doe je aan willekeur, want waarom wordt aan de oude gevallen niet een bijdrage gevraagd en aan nieuwe gevallen wel?

Gegevens van het beloofde onderzoek van Staatssecretaris van Rijn zijn nog niet binnen. Je doet ook niemand schade wanneer je als gemeente besluit om hangende het onderzoek dezelfde rechten te laten gelden voor iedereen. Wat ons vooral raakt is dat we hier te maken hebben met de meest kwetsbare mensen in de samenleving, kinderen. Hier spreken we over kinderen waar nu al van bekend dat ze een psychische indicatie hebben. En hoe zwaar is dat al niet voor een gezin?

Daar komt bij dat wanneer de gemeente meer aan preventie wil doen, zodat voorkomen wordt dat mensen in de zware zorg terecht komen, je naar de mening van Verenigd Links niet al aan de voorkant een belemmering tot de toegang moet opwerpen. Dat heeft het risico dat je uiteindelijk het paard achter de wagen spant en in de toekomst voor een veelvoud van kosten komt te staan.

Verder vinden wij als Verenigd Links het vreemd dat kinderen voor lichamelijke aandoeningen tot hun achttiende jaar volkomen gratis in de samenleving mogen staan, maar wanneer kinderen psychisch iets mankeren, en dus nog kwetsbaarder zijn, we de ouders gaan belasten met het vragen van bijdragen. Verenigd Links is van mening dat dit een oneigenlijke belasting is van de overdracht vanuit de AWBZ, daar moet je iets aan doen. Voor wat Verenigd Links betreft is het dus nu de tijd om een vuist te maken, om op te komen voor de belangen van onze meest kwetsbare mensen, en te gaan voor preventie in de transformatie van de drie decentralisaties.