Verhuizing Dienst Vervoer en Ondersteuning naar kazerne haalbaar

DELEN

ASSEN – De verplaatsing van het opleidingscentrum en van een vervoerseenheid van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Inrichtingen naar de Johan Willem Friso-kazerne in Assen is financieel en kwalitatief haalbaar. Dat blijkt uit een verkennende businesscase. Naar het zich laat aanzien bedraagt de jaarlijkse netto besparing voor het Rijk 250.000 euro.

De resultaten van de verkennende businesscase zijn vanmiddag op de kazerne gepresenteerd door burgemeester M. Out van Assen, Commissaris van de Koning J. Tichelaar, E. de Borst, directeur van de Dienst Vervoer & Ondersteuning en Brigade-generaal M. Wijnen, 43 Gemechaniseerde Brigade Commandant.

Minister Hennis-Plasschaert van Defensie heeft mede namens haar collega Blok voor Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de businesscase en het vervolg.

De verkennende businesscase is het resultaat van gesprekken die gemeente, provincie en de ministeries van Defensie, Veiligheid en Justitie en voor Wonen en Rijksdienst hebben gevoerd over de verbreding van het gebruik van de Johan Willem Friso-kazerne. De gesprekken begonnen nadat sluiting van de kazerne was voorkomen.

Minister Plasschaert en staatssecretaris Dijkhoff onderschrijven in de brief aan de Kamer dat het medegebruik van de kazerne door de DV&O voor de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie financieel positief is. Het Rijksvastgoedbedrijf zal nu voor de huisvesting van het opleidingscentrum en de vervoerseenheid een medegebruikersovereenkomst opstellen.

Foto: Ministerie van Defensie