Vertrek voorzitter OpAssen aanvaard

DELEN
ASSEN – Het bestuur van OpAssen heeft gisterenavond het vertrek van haar voorzitter aanvaard en bevestigd. De scheidende voorzitter, de Heer H. Reitsma, was niet aanwezig bij dit overleg.

Vanwege conflicterende standpunten inzake het partijprogramma en diverse uitingen op de sociale media bleek verdere samenwerking niet haalbaar en is besloten deze, in gezamenlijk overleg, te beëindigen. Gelijktijdig distantieert het bestuur van OpAssen zich van de eerder genoemde uitlatingen van de Heer Reitsma. Deze komen op geen enkele wijze overeen met het gedachtengoed van de partij. Wel wil het bestuur de Heer Reitsma bedanken voor zijn jarenlange inspanningen voor OpAssen. Wij gaan er vanuit dat de Heer Reitsma op korte termijn zijn excuses zal aanbieden aan partij- en gemeentebestuur.

Hieruit volgend zijn er binnen het bestuur van OpAssen nu een tweetal functies tijdelijk gevuld. Zowel de functie van Penningmeester als de functie van Voorzitter zullen tijdelijk worden waargenomen door de Heer D.C. van Dijken welke gisteren unaniem is verkozen. Mevr. Everts zal onverkort de functie van secretaris blijven vervullen.

In de loop van de dag zullen wij bij onze achterban te rade gaan teneinde te inventariseren of er mogelijke kandidaten voor deze functies beschikbaar zijn. In een algemene ledenvergadering zal bij stemming worden besloten wie de vrijgekomen functies definitief zullen gaan vervullen.

Bestuur OpAssen


2Divorce Assen


Bowlen in Assen