Vervelende sfeer en machtspelletjes Voedselbank Assen

DELEN

ASSEN – Tussen de Voedselbank Assen en het Dagelijks Bestuur van de Voedselbank Midden-Drenthe zijn ‘vervelende ontwikkelingen’ gaande. Johan Haaksema, echtgenoot van één van de vrijwilligers van de voedselbank Assen, schrijft dat in een brief aan alle fractievoorzitters van de Asser gemeenteraad.

Geachte fractie voorzitters,

Als echtgenoot van één van de vrijwilligers van de voedselbank Assen, zie ik de laatste tijd een vervelende ontwikkeling ontstaan tussen het Dagelijks Bestuur van de Voedselbank Midden Drenthe, en de afdeling Voedselbank Assen.

Zoals u ongetwijfeld bekent zal zijn, zijn er t.a.v. de voormalige bibliotheek centrale in Assen, aan de Brunelstraat 77,  plannen opgevat om daar een “Maatschappelijk Huis” met allerlei sociale voorzieningen te huisvesten.

De Voedselbank Assen, als mogelijke mede nieuwe bewoner van de Brunelstraat 77,  met een uitstekende draaiende groep enthousiaste vrijwilligers en coördinatoren, heeft een conflict gekregen met het Dagelijks Bestuur (DB) t.a.v. deze nieuwe locatie.

De conflicten zijn ontstaan omdat het DB onvoldoende inspeelt op de dagelijkse praktijk van het reilen en zeilen van de Voedselbank en de daarbij behorende ruimte en logistieke mogelijkheden.

Door deze verschillen van inzicht over de beoogde locatie en het gebrek aan communiceren tussen het DB met de vrijwilligers van de Voedselbank afdeling Assen, is een zeer vervelende sfeer ontstaan waarbij de bekende “macht spelletjes” door het DB niet geschuwd worden.

Dat is dan ook de reden dat ik mij tot jullie, als politieke fracties van de gemeente Assen wend, jullie zullen in een volgend stadium besluiten moeten nemen over deze locatie en mogelijk in gesprek komen met de beoogde gebruikers van dit nieuwe “Maatschappelijke Huis”.

Zoals het nu lijkt, gaat het tussen de vrijwilligers van Asser Voedselbank en het DB niet goed, en dat zou kunnen betekenen dat er zo meteen geen vrijwilligers meer zijn die nu heel enthousiast de voedselbank Assen draaiende houden en wekelijks 240 afnemers te voorzien van voedselpakketten.

Mijn verzoek aan u is om

    • te bemiddelen in dit conflict, het gaat om het goede voortbestaan van de Voedselbank Assen.
    • in contact te treden met het DB van de Voedselbank Midden Drenthe en de afdeling Voedselbank Assen om zo mogelijk de lucht op te klaren en er weer werkbare verhoudingen ontstaan.
    • indien dit niet mogelijk is, om er over na te denken dat Assen een zelfstandig draaiende Voedselbank krijgt, los van Midden Drenthe.
    • voorkomen dat deze situatie van invloed is op de inzamelingsactie in de maand december.

Ik hoor en zie een heleboel verdriet en teleurstelling bij de vrijwilligers van Assen, waarbij als het tij niet wordt gekeerd, de afnemers van de Voedselbank de dupe zullen worden.

Met vriendelijke groet,

Johan Haaksema