Vervolg op sportprogramma Special Heroes bij Aventurijn

DELEN

Assen – Na een projectperiode van 2 jaar heeft de Aventurijn vorig jaar al gekozen voor een vervolg van het sportprogramma van Special Heroes. Daarmee heeft de school voor speciaal onderwijs de stap gezet in de verankering van sport en bewegen in het beleid en hebben ze dit opgenomen in het meerjarenplan.

In deze weken volgen de leerlingen van RENN4school de Aventurijn clinics Breakdance. Er komt een echte breakdancetrainer in de gymles (Max Krijhte) en met een klein stappenplan wordt er toegewerkt naar een heuse show voor de ouders die mogen komen kijken in de 3e clinic. Met de warming-up doet iedereen nog enthousiast mee, maar toch zijn sommige kinderen wat aarzelend. Het woord breakdance doet vermoeden dat ze het er niet heelhuids vanaf brengen.

Als de trainer een stoere trick voor doet zie je dan ook een paar kinderen zich bedenken en zich terugtrekken op de bank om vanaf daar te kijken hoe de les verder vordert. Al snel blijkt echter dat de leerlingen met een paar kleine tussenstapjes ook die stoere tricks kunnen leren en de trainer is supertrots omdat hij niet had verwacht dat zoveel kinderen het zo snel zouden oppakken. Iedereen doet weer mee en aan de ingespannen koppies is te zien hoe graag ze nog meer willen leren.

De les is zó goed gegaan dat de breakdancetrainer de kinderen uitdaagt voor een kleine battle. Er wordt een kring gevormd en iedereen krijgt de kans om te laten zien wat ze geleerd hebben met natuurlijk ontvangst van luid applaus van iedereen die in de kring staat te kijken. En wat denk je – spannend als dit is omdat alle aandacht op je is gevestigd in de kring – iedereen doet mee en pakt het spotlight moment! De gymmeester is trots, de trainer is trots en de high fives klinken door de zaal. Er is echter één jongetje wat ietwat verloren in de zaal staat en als hem gevraagd wordt wat er aan de hand is omdat hij wat sip staat te kijken geeft hij aan dat hij het zo jammer vind dat de les alweer is afgelopen.

Een mooi voorbeeld van hoe sport en bewegen juist deze kinderen meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en ontwikkeling in sociale interactie kan geven. Met het sportprogramma van Special Heroes zorgen scholen in het speciaal onderwijs samen met verenigingen, sportaanbieders en lokale overheden ervoor dat hun leerlingen in aanraking komen én blijven met verschillende sporttakken. Zo komen de leerlingen zelf in beweging, kunnen ze zelf een activiteit kiezen en zich ontwikkelen, zodat ze in staat zijn een gezonde en actieve leefstijl te organiseren.

Over Special Heroes
Special Heroes wil met haar programma leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en praktijkscholen toe leiden naar een structurele vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en cultuur. Het programma biedt een meer gedifferentieerd aanbod voor de doelgroep, trainers worden opgeleid, vakdocenten worden ondersteund bij het opbouwen van een (sport)infrastructuur en er wordt naar maatwerk gekeken voor belemmerende factoren (zoals vervoer en geen of gebrek aan mogelijkheden voor sport en cultuur in de eigen omgeving).

Borging
Naast Breakdance hebben de leerlingen in de afgelopen maanden judo gevolgd, mochten ze paardrijden, en hebben ze een parcours in Freerunning afgelegd. Met de inbedding van het sportprogramma in het beleid behoort de Aventurijn tot één van de ruim 300 scholen die een langdurige samenwerking met Special Heroes aangaan en daarmee leerlingen de ruimte geven hun talent te laten ontdekken.