Verzoek gezamenlijke taxibedrijven Assen inzake TT-week

DELEN

Assen – Naar aanleiding van de onvrede over het gevoerde taxibeleid tijdens de TT-week heeft de PLOP-fractie onderstaande brief gestuurd naar het college van B&W en de organisatie van het TT-Festival.

Vorig jaar is de PLOP-fractie voor de eerste keer benaderd door een afvaardiging van de Asser taxibedrijven. Aanleiding voor dit bezoek was de onvrede over het gevoerde taxibeleid tijdens de TT-week. Tijdens dit jaarlijkse hoogtepunt voor Assen e.o. vindt er, naast de komst van duizenden motorsportliefhebbers van over de hele wereld, ook een ware invasie plaats van taxichauffeurs uit het gehele land. Daar de bereikbaarheid van een groot deel van de binnenstad en de omgeving van het TT-circuit in deze periode erg ingeperkt wordt is het voor de Asser taxichauffeurs moeilijk de van hen verwachte service te verlenen. Dit treft vooral de ‘vaste klanten’ die het hele jaar door gebruik maken van hun diensten. Dat er in de TT-week speciale regels gelden qua bereikbaarheid is volkomen begrijpelijk, echter het feit dat veel ‘rijders van buitenaf’ zich weinig aantrekken van de regels zet kwaad bloed. (doel hier o.a. op het ‘oppikbeleid’ bij het NS station)

Uitkomst van het gesprek was dat wij hen het advies gegeven hebben uit te zoeken hoe aangevoerde problemen bij andere vergelijkbare evenementen getackeld worden. Tijdens een vervolggesprek bleek dat collega’s elders in het land soortgelijke problemen/misstanden al in een eerdere fase aangepakt hebben. Voorbeeld hiervan is het gevoerde beleid tijdens de Nijmeegse 4-daagse. De Nijmeegse taxichauffeurs zijn als zodanig herkenbaar voor politie, organisatie, verkeersregelaars en klanten, wat het mogelijk maakt dat zij bij wijze van uitzondering wel toegang krijgen tot bepaalde sectoren.

Bovenstaande is aanleiding voor de fractie van Stadspartij PLOP ervoor te pleiten de Asser taxichauffeurs tijdens de TT-week ook een ‘streepje voor’ te geven en dat er middels overleg met de Gemeente Assen en de Organisatie van het TT-festival een oplossing wordt gevonden die hier handen en voeten aangeeft.

NB. De verzamelde Asser taxichauffeurs willen graag met de verantwoordelijke partijen om tafel om tot een creatieve oplossing te komen.

Contactpersoon André Boltze (a.boltze@gmail.com)

Tel: 06-48313802 of 0592-414458

Met vriendelijk groet,

Kees Boonzaaijer,

Namens de fractie van Stadspartij PLOP