Vijf locaties regionale voetbalscholen FC Groningen aangewezen

DELEN

ASSEN – FC Groningen gaat vanaf het seizoen 2015/2016 van start met vijf regionale voetbalscholen in Noord-Nederland. Uit de 24 aanmeldingen van belangstellende verenigingen uit het Amateurconvenant FC Groningen heeft de Trots van het Noorden vijf locaties aangewezen. Bij die gemaakte keuzes heeft naast de beschikbare faciliteiten ook de geografische ligging een belangrijke rol gespeeld.

De vijf locaties voor de regionale voetbalscholen van FC Groningen zijn met ingang van het seizoen 2015/2016: SV Bedum, VV Hoogeveen, VV Roden, VV Wildervank en VV LTC uit Assen.

Kader beïnvloeding

Naast dat de locaties op de zondagochtend gaan dienen als trainingscentra om talenten uit de regio te ontwikkelen, dienen ze tevens voor een breder belang. Vanuit de vijf locaties wil FC Groningen omliggende amateurverenigingen namelijk de mogelijkheid bieden mee te liften op onder meer kader beïnvloeding.

Gedurende het seizoen zullen uiteenlopende thema’s worden behandeld, waarvoor coaches, trainers, bestuurders, medisch kader en amateurleden uit de regio zich kunnen aanmelden. Het achterliggende doel is met elkaar te groeien naar een (nog) hoger voetbalniveau in Noord-Nederland.

Voetbalschool FC Groningen

De huidige deelnemers op woensdagmiddag aan de Voetbalschool FC Groningen op Sportpark Corpus den Hoorn worden volgend seizoen ondergebracht op één van de nieuwe locaties in de regio op zondagochtend. Voor zowel de eerstejaars E-pupillen als de eerste- en tweedejaars F-pupillen geldt dat zij sowieso doorstromen naar één van de nieuwe regionale voetbalscholen. Uit de huidige voetbalschool op Corpus zullen dus geen deelnemers uitstromen.

2018 ‘Talenten op één’

De club denkt met het opstarten van regionale voetbalscholen nog beter te kunnen inspelen op de behoeften van talentvolle voetballers en een nog bredere basis te leggen onder ons technisch plan ‘2018: talenten op één’, waarbij vanaf 2018 de eerste selectie van FC Groningen voor vijftig procent dient te bestaan uit eigen opgeleide spelers.

In de optiek van de club wordt de basis hiervoor op nog jongere leeftijd gelegd en dan met name in de regio van het verzorgingsgebied van FC Groningen. Uitgangspunt hierbij is dat E- en F-pupillen in hun eigen omgeving behoren te voetballen en dus is er ook een voorname rol weggelegd voor de convenantpartners van FC Groningen.

Begin juni zal FC Groningen de vijf aangewezen locaties officieel openen.