Visie voor de Brink in Assen vastgesteld

DELEN

Visie voor de Brink in Assen vastgesteld

Het college heeft de visie voor de Brink vastgesteld. Zij wil het verharde deel van de Brink verbinden met het groene gedeelte. Zo ontstaat een ruimte met goede verblijfskwaliteit. Om de ruimte te creëren vervalt de doorgaande verbinding voor auto’s over de Brink.

Dat is een van de onderdelen van de ‘Gebiedsvisie Brink, Gouverneurstuin en directe omgeving’. Binnenkort wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor de uitvoering van een reeks van maatregelen vraagt het college van de raad een krediet van 800.000 euro beschikbaar te stellen. Ze moeten er toe leiden dat er goede verbindingen ontstaan tussen culturele organisaties in het gebied. Ook ontstaat een betere verbinding tussen het historisch hart van de stad en de winkels in de binnenstad

Het college stelt de raad verder voor om de inrichting van de Torenlaan aan te passen. De rijbaan wordt versmald en de in het groen gelegen parkeerhavens verdwijnen. Langs de gehele Torenlaan komen parkeerplaatsen, waardoor het totale aantal parkeerplaatsen met tien toeneemt.

De Gouverneurstuin wordt in de plannen ook onder handen genomen zodat deze meer zichtbaarheid wordt vanuit de stad. Er zullen andere zichtlijnen ontstaan die het gevoel van sociale veiligheid versterken.

De visie is de afgelopen maanden samen met bewoners, culturele organisaties en andere belanghebbenden tot stand gekomen.