Voortzetting Ondernemersfonds Assen

DELEN

Voortzetting Ondernemersfonds Assen

B en W stellen de gemeenteraad voor om het Ondernemersfonds Assen de komende drie jaren (2014, 2015 en 2016)  voort te zetten. Het Ondernemersfonds werd in 2011 in het leven geroepen om gezamenlijke ondernemersbelangen als stadspromotie, activiteiten in de binnenstad en winkelcentra, culturele evenementen en parkmanagement te kunnen bekostigen. Het fonds wordt gevuld met de extra opbrengsten van onroerend zaakbelasting (niet woningen). Die extra inkomsten komen uit een opslag op de ozb.

Aanleiding voor het B en W-voorstel aan de raad is een evaluatierapport dat in opdracht van het  bestuur van het Ondernemersfonds Assen is opgesteld. Zo werden gesprekken gevoerd met een groot aantal gebruikers van het fonds. Uit de evaluatie komt naar voren dat er draagvlak is voor het fonds en dat gebruikers voortzetting toejuichen. Daarnaast geven de geënquêteerden aan geen behoefte te hebben aan een verhoging van de ozb-opslag voor het fonds.

Met bijdragen uit het fonds werden de afgelopen jaren allerlei activiteiten mogelijk gemaakt. Enkele voorbeelden zijn de Gele Draak op de kop van de Vaart, het beeld van Lenin, maar ook de Sinterklaasintochten. Bij deze projecten speelde de Binnenstadsvereniging een belangrijke rol in de totstandkoming. Ook Parkmanagement kon de afgelopen jaren activiteiten financieren met middelen uit het fonds. Bijvoorbeeld onderzoek naar camerabeveiliging en een glasvezelring op de bedrijventerreinen. Daarnaast maakten ook Asser wijkwinkelcentra gebruik van het Ondernemersfonds voor het organiseren van uiteenlopende activiteiten.