Vraag en antwoord over wijziging ophalen huishoudelijk afval

DELEN
ASSEN – Vanaf mei past de gemeente de frequentie aan van het ophalen van huishoudelijk afval. Door de oranje en blauwe container vaker op te halen (eens per 2 weken), wordt het voor inwoners gemakkelijker om afval gescheiden aan te bieden. De grijze container wordt na invoering eens per maand opgehaald.

De wijziging leverde veel vragen op en de gemeente heeft nu een zogeheten FAQ (Vraag en antwoord) samengesteld.

Wat gaat er precies gebeuren per 1 mei?
 • de blauwe en oranje container vaker ophalen: eens per 2 weken (was eens per maand)
 • de grijze container minder vaak ophalen: eens per maand (was eens per 2 weken)
 • naast plastic ook blik en drankkartons in de oranje container toestaan
 • groen afval (gft) iets minder vaak ophalen: hele jaar eens per 2 weken, behalve in de wintermaanden: december/januari/februari: eens per maand.
Wanneer wordt de gewijzigde ophaalfrequentie van het afval ingevoerd?

Invoering vindt plaats vanaf 2 mei plaatsvinden. I.v.m. de verschillende ophaalroutes duurt het enkele weken voordat de inzamelfrequentie in alle wijken is ingevoerd. Wij informeren inwoners minimaal een maand van tevoren over de wijziging in hun straat.

Wat moet in welke bak?
 • groente, fruit en tuin-afval in de groene container
  papier afval in de blauwe container
 • plastic in de oranje container > na 2 mei mogen ook blik en drankkartons er bij in
 • al het andere huishoudelijke restafval in de grijze container
 • Sommige huishoudens gebruiken de blauwe container de ene keer om papier afval aan te bieden en de andere keer om plastic afval aan te bieden
Waarom doet de gemeente dit?

Dit levert meer herbruikbare afvalstoffen op en minder restafval en dat is beter voor het milieu. Nu merken we al dat er goed gescheiden wordt. Bijna 80% van de huishoudens heeft de extra oranje container aangevraagd. Steeds vaker worden de oranje en de blauwe containers overvol aan de straat gezet. Een wijziging in de ophaalfrequentie maakt het voor onze inwoners makkelijker om hun afval gescheiden aan te bieden.

Ik heb kinderen in de luiers. Hoe moet dat?

Wij besteden ruim voor invoering extra aandacht aan gezinnen met kinderen in de luiers. Wij bieden o.a. de volgende mogelijkheidheden:

 • Extra ondersteuning bij scheiden afval door een afvalcoach over hergebruik
 • Mogelijkheid tot tijdelijk gebruik van een extra restafvalcontainer
 • Informatie over gebruik van wasbare luiers
Ik heb nog geen oranje container. Moet dat?

Als u in een flat of appartement woont niet. Voor u verandert vooralsnog niets, omdat u gewoon gebruik kunt blijven maken van de ondergrondse containers + de plastic zakken voor plastic/blik/drankkartons.

Als u al gebruik maakt van containers, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • U kunt de blauwe container om en om gebruiken voor papier en plastic.
 • U kunt bij ons een gratis oranje container aanvragen.
Kan ik een extra container aanvragen?

Als u veel gft (groen-)afval heeft, kunt u gratis bij ons een extra groene container aanvragen.

Wanneer krijg ik meer informatie over mijn situatie / mijn straat?

Om alle inwoners goed te informeren, start de gemeente eind maart met een uitgebreide publiekscampagne. Op diverse plaatsen in de stad worden inloopbijeenkomsten georganiseerd, waarvoor alle inwoners persoonlijk per brief worden uitgenodigd. Ook verschijnt er een informatiekrant. Het Duurzaamheidscentrum (in het Asserbos) wordt ingericht als basisinformatiepunt. In de uitgebreide publiekscampagne werken we o.a. met afvalcoaches. Extra aandacht hebben wij voor gezinnen met kinderen in de luiers.

Ik woon in een flat of appartement. Gaat er iets veranderen in mijn situatie?

Voor inwoners in flats/appartementen verandert vooralsnog niets, u kunt gewoon gebruik blijven maken van de ondergrondse containers + de plastic zakken voor plastic/blik/drankkartons. Wel onderzoeken we of we in de loop van dit jaar een extra ondergrondse container kunnen plaatsen voor plastic/blik/drankkartons.

Levert dit iets voor mij op in €?

Het financiële voordeel van het gescheiden inzamelen van waardevolle grondstoffen wordt verwerkt in de afvalstoffenheffing 2017. Volgens de berekeningen zou het een besparing op de afvalstoffenheffing kunnen opleveren van €20 per huishouden.

Staat uw vraag er niet bij?

Mail naar info@assen.nl onder vermelding van Wijziging inzamelfrequenties huishoudelijk afval. Of kijk op www.assen.nl


2Divorce Assen


Bowlen in Assen