Vragen aan College in Assen over Cafetaria de Havenkade

DELEN

De bekende cafetaria ‘De Havenkade’ moet wijken voor de uitvoering van de FlorijnAs. In het kader hiervan wordt de Industrieweg twee keer twee-baans en wordt Het Kanaal door Assen bevaarbaar gemaakt. Het Havenkanaal en Het Kanaal worden met elkaar verbonden. Aan de Industrieweg wordt ter hoogte van de cafetaria een brug gebouwd.

Op Assen wil duidelijkheid omtrent de cafetaria en heeft vragen gesteld aan het College in Assen.

Geacht College,

In mijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen begroting 2015, maandag 3 november j.l.,  heb ik in 1e termijn o.a. aandacht gevraagd voor cafetaria “Havenkade”, gevestigd aan de Havenkade in Assen. Beantwoording door de verantwoordelijk wethouder was aanvankelijk aannemelijk, echter het artikel rond de gang van zaken cafetaria Havenkade in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 8 november j.l. is  de aanleiding tot het stellen van aanvullende vragen en om duidelijkheid te verkrijgen rond de verplaatsing en de dreigende teloorgang van een horecavoorziening, die op de huidige locatie in een duidelijke behoefte voorziet.  Een ontmoetingspunt voor de talrijke vrachtwagenchauffeurs uit binnen en buitenland en voor de toerist die per camper aan de Hobokenstraat staat geparkeerd.

De gemeente heeft een bureau in de arm genomen die een karikatuur van dit cafetaria heeft geschetst  door het cafetaria het predikaat “mobiele keet” te geven. Een minder fraaie aanduiding en de objectiviteit van dit onderzoek trek ik dan ook, gebaseerd op deze uitdrukking, zwaar in twijfel. Hoe serieus moet ik de conclusie van een onderzoeksbureau nemen die zich van een dergelijke terminologie bedient. Als regelmatig bezoeker aan dit cafetaria ben ik een heel andere mening toegedaan.

Betreffend artikel zet de beantwoording door de wethouder voor mij in heel een ander daglicht. Twijfels over de gevolgde procedure m.b.t. locatiekeuze en behandeling van de betrokken horeca-exploitant m.b.t. de ingediende plannen en de afhandeling ervan zijn verre van klantvriendelijk.

I.p.v. zoeken naar oplossingen, dus een positieve benadering, loop je als ondernemer tegen een muur van onbegrip zo lijkt het althans.

OP Assen heeft enkele vragen ter zake en we vragen om een serieus antwoord en zeker niet in de trant van “er zijn nog 3 cafetaria’s in de directe omgeving”, dat dacht Uw college ook niet toen er in het centrum de een na de andere parkeergarage moest worden gerealiseerd, dit ondanks de krimp die ons als gemeente vwb inwonersaantal stond te wachten. Hierop werd ook niet geanticipeerd.

Onze vragen:

* Door welk “gerenommeerd” bureau is het onderzoek uitgevoerd en wat bedroegen de kosten van dit onderzoek?;
* Wanneer is dit onderzoek uitgevoerd en ligt de uitkomst van dit onderzoek voor iedereen ter inzage?
* In het Dagblad van het Noorden van vorige week stond een artikel dat de provincie Drenthe de voormalige graansilo wil gaan inzetten voor beginnende ondernemers. Was dit bij U bekend en zo ja, zijn er toezeggingen gedaan aan de provincie alvorens cafetaria de Havenkade haar plannen aan U heeft voorgelegd cq besproken m.b.t. realisatie cafetaria aldaar?
* Zo ja, kunt U dan aangeven waarom deze voorkeursbehandeling?
* Was het College op de hoogte van de ingediende plannen m.b.t. verplaatsen cafetaria naar de huidige graansilo door de betreffende ondernemer?;
* College, geldt het credo “niet zorgen voor,maar zorgen dat” ook voor de werknemers van dit cafetaria,  die een gang naar het UWV staat de wachten “niet zorgen voor ONTSLAG, maar zorgen dat je WERK houdt! Mensen aan het werk krijgen en vooral houden.

Namens Op Assen
Egbert Prent