Vragen aan college over aangescherpte criteria schudhulpverlening

DELEN

ASSEN – Naar aanleiding van uitspraken van de staatssecretaris van Sociale Zaken, Mevrouw Jetta Klijnsma, vanmorgen te lezen in onder anderen het Algemeen Dagblad en via NPO 1 NOS radio, dat mensen die als gevolg van aangescherpte criteria van gemeenten, om in aanmerking te komen voor schuldhulp, men het advies krijgt om naar de gemeenteraad te stappen.

Gevolg hiervan is dat je als raadslid benaderd kunt worden door inwoners die vanwege die aangescherpte criteria niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening en op de mogelijke vragen wil je als volksvertegenwoordiger de mensen graag behulpzaam zijn.

De Hogeschool van Utrecht heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) onderzoek gedaan bij 34 gemeenten en heeft geconstateerd dat het beleid in gemeenten moet worden aangepast en de begeleiding van schuldenaren intensiever moet worden om de motivatie met betrekking tot het ingezette traject, vol te houden en eventueel te vergroten.

Mensen zonder inkomen en wanneer je als zelfstandige staat ingeschreven bij de KvK,  zijn uitgesloten van schuldhulpverlening. 1:6 Nederlanders heeft financiële problemen als gevolg van scheiding, huur of hypotheekschuld. Financiële problemen hebben vaak nogal wat gevolgen voor  niet alleen het gezin, maar leidt ook tot gezondheidsproblemen, waarbij je je alles kunt voorstellen.

Vandaar de vragen van raadslid Egbert Prent (Op Assen) aan het College om er achter te komen hoe de situatie in Assen is geregeld. Assen is medeverantwoordelijk voor de GKB, een Gemeenschappelijke regeling samen met Hoogeveen en Meppel en is actief in 23 gemeenten in Drenthe, Overijssel, Groningen en Flevoland.

De vragen die Egbert Prent het College heeft toegezonden

1. Welke (tijdelijke) uitsluitingscriteria zijn opgenomen in de regeling schuldhulpverlening?

2. Worden in Assen ook mensen zonder inkomen of als zelfstandige staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) uitgesloten van schuldhulpverlening?

3. Screent de gemeente Assen ook op motivatie en vaardigheden van potentiële klanten?

4. Hoe is de begeleiding van schuldenaren, teneinde de motivatie om het ingezette traject van schuldhulpverlening vol te houden en te vergroten, geregeld?

5. Het aantal aanvragen om schuldhulpverlening is groeiende. Landelijk van 84.500 in 2012 tot 89.000 in 2013. Zijn er cijfers bekend over de groei in aanvragen voor schuldhulpverlening in Assen?

6. Volgens de NVVK vindt uitsluiting van schuldhulp plaats op oneigenlijke gronden. Vaak liggen financiële problemen ten grondslag aan andere problemen binnen een gezin en gezondheid. Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om die “oneigenlijke gronden” tot het verleden te laten behoren?

7. 34 Gemeenten zijn vwb beleidscriteria door de Hogeschool van Utrecht en de NVVK onderzocht. Behoorde de gemeente Assen ook tot een van de 34  “gelukkigen”?

8. De VNG heeft als volgt gereageerd : Het is de bedoeling dat bij alle mensen die zich melden voor schuldhulp, van geval tot geval bekeken wordt wat de gemeente zou kunnen doen, maar of dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt, dat weet de VNG niet. Reactie van VNG is in lijn met de uitspraak van de staatssecretaris Mevr. Klijnsma.

9. De vraag van onze kant: Hoe gaan we in Assen om met deze problematiek als geschetst in vraag/opmerking in 8, bijvoorbeeld wat de gemeente zou kunnen doen.