Schriftelijke vragen PvdA fractie over stopzetten minimapolis Zilveren Kruis

DELEN

Assen – De PvdA fractie deelt volmondig de mening van het College dat de beslissing van Zilveren Kruis Achmea om de collectieve verzekering voor de minima in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze per 01 januari 2018 te stoppen onacceptabel is en niet genomen mag worden zonder dat duidelijk is op welke wijze de betrokken verzekerden onder de zelfde voorwaarden verzekerd kunnen blijven.

De PvdA fractie stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

1. Wat de precieze argumenten zijn waarom Zilveren Kruis Achmea wil stoppen met de collectieve verzekering?

2. Welke acties gaat het college nog ondernemen om Zilveren Kruis Achmea van gedachten te laten veranderen?

3. Hoeveel mensen worden getroffen door deze beslissing van het Zilveren Kruis en hoe verloopt de communicatie met hen?

4. Wat gaat het College doen om te zorgen dat alle getroffen verzekerden met hetzelfde pakket en onder dezelfde voorwaarden verzekerd kunnen blijven?