Vragen OpAssen over lozing afvalwater op oppervlaktewater

DELEN

Vragen OpAssen over lozing afvalwater op oppervlaktewater

Vorige week was er een tv-reportage gewijd aan de lozing van afvalwater door pleziervaartuigen op het oppervlaktewater. Geloosd werd o.a. de inhoud van (chemisch) toilet en ander afvalwater op het oppervlaktewater.

Het Kanaal in Assen wordt opnieuw bevaarbaar gemaakt en de verwachting is dat vele scheepjes Assen zullen aandoen. Wij vragen ons af hoe de afvoer inhoud chemische toiletten etc is geregeld, want je moet er niet aan denken dat in de zomermaanden het Kanaal wordt omgetoverd in een stinkend, open riool.

Tijd om het College hierover een aantal vragen te stellen. Overigens ben ik de mening toegedaan dat hierin ook een rol is weggelegd voor de Provincie Drenthe en Rijks-Waterstaat.

De gemeente Assen zou al kunnen anticiperen door voorzieningen te treffen en hiertoe de gelden van bijv. de toeristenbelasting aan te wenden. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

De vragen aan het College

1. Bestaat er een mogelijkheid voor de eigenaars van pleziervaartuigen om hun chemisch toilet op een milieuvriendelijke wijze te ledigen?

2. Zo niet, is het College bereid om een dergelijke mogelijkheid, tegen betaling, te realiseren en de evt inrichtingskosten te dekken uit de toeristenbelasting?

3. Het bevaarbaar maken van Het Kanaal komt steeds dichterbij en voor alles dienen we te voorkomen dat Het Kanaal een open riool gaat worden vanwege de lozing van o.a. faecalieen op het oppervlaktewater.

Egbert Prent – Op Assen