Vragen toekomstige pleziervaart in Assen

DELEN

Het College in Assen heeft de vragen van raadslid Egbert Prent ( OpAssen ) beantwoord. Het betrof vragen omtrent de toekomstige pleziervaart in het Kanaal en de te nemen maatregelen tegen mogelijke verontreiniging met fecaliën etc. veroorzaakt door ledigen van de chemisch toilet aan boord van de vaartuigen.

De vragen van OpAssen  aan het College

1. Bestaat er een mogelijkheid voor de eigenaars van pleziervaartuigen om hun chemisch toilet op een milieuvriendelijke wijze te ledigen?

2. Zo niet, is het College bereid om een dergelijke mogelijkheid, tegen betaling, te realiseren en de evt inrichtingskosten te dekken uit de toeristenbelasting?

3. Het bevaarbaar maken van Het Kanaal komt steeds dichterbij en voor alles dienen we te voorkomen dat Het Kanaal een open riool gaat worden vanwege de lozing van o.a. fecaliën op het oppervlaktewater.

De beantwoording kunt u hier downloaden.