Vrijmetselarij 300 jaar; diverse activiteiten in Drenthe

DELEN

Assen – Dit jaar bestaat de vrijmetselarij wereldwijd 300 jaar en daar wordt in de maand oktober aandacht aan besteed bij de Nederlandse Vrijmetselaarsloges. Op zaterdag 14 oktober is er onder andere een gezamenlijke open dag in het Asser Logegebouw.

Ongetwijfeld hebben velen er weleens iets over gehoord, maar waar staat de vrijmetselarij eigenlijk voor? Vrijmetselarij kweekt verdraagzaamheid, betracht rechtvaardigheid, bevordert naastenliefde, zoekt op wat mensen en volken vereent, tracht weg te nemen wat hen verdeelt. Om dat te onderstrepen worden er, namens de vier Drentse loges (Assen-1, Emmen-2 en Meppel-1), in de maand oktober 2017 diverse activiteiten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor het publiek.

Dag van de verbinding
Op zaterdag 7 oktober willen wij graag met u van gedachten wisselen met vragen zoals:
* Welke levensbeschouwing heeft u?
Is er in deze levensbeschouwing ruimte voor de mening van anderen?
* Waar ziet u de verbinding met anderen binnen uw overtuiging?

Op deze dag zullen er vertegenwoordigers zijn vanuit de Islam, het jodendom, van het Apostolisch genootschap, vanuit de Gnostiek, Christendom en de Odd Fellows. Dagspreker is Eric de Groot van Mindmeeting.

Locatie: Van der Valk Hotel Assen, Balkenweg 1, 9405 CC Assen
Tijd: 14:00 uur – 17:00 uur
Aanmelden: info.loge293@vrijmetselarij.nl

Maconnieke banksessies in Drenthe
Wilt u eens op een ongedwongen manier praten met een vrijmetselaar, gewoon op een bankje in het park? Uit nieuwsgierigheid of om even te klankborden? Dat kan op zondag 8, dinsdag 10, donderdag 12 en vrijdag 13 oktober in de namiddag tussen 16:00 uur en 17:00 uur.

Assen: op de Brink voor het Drents museum.
Emmen: in de oude dierentuin.
Meppel: in het Wilhelminapark.

Open dag Drentse vrijmetselaarsloges Assen
De vier Drentse vrijmetselaarsloges houden gezamenlijk een open dag op zaterdag 14 oktober in het Asser Logegebouw. Er is ruime gelegenheid voor gesprek en voorlichting door diverse leden van de Drentse loges. Nieuw is dat er ook een voorlichtster zal zijn van de Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland. Dit is een nieuwe vereniging, waarin vrouwen op exact dezelfde wijze werken als mannen dat in hun loge doen. Ook zullen er vertegenwoordigers zijn van de gemengde vrijmetselarij (le Droit Humain) en de Orde van de Weefsters (Vita Feminea Textura).

Daarmee zijn – naast de eigen Drentse loges – alle varianten van de vrijmetselarij vertegenwoordigd, waaraan zowel vrouwen als mannen, gezamenlijk of separaat kunnen deelnemen. Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur zal er elk heel uur een rondleiding zijn in “ Vrijmetselaars stijl” en zullen er doorlopend enkele beamer-presentaties worden vertoond.

Locatie: Asser Logegebouw, Esstraat 43-A, 9401 NT Assen
Tijd: 11:00 – 16:00 uur

Vrijmetselaarsrituaal voor niet-leden in Emmen
Geïnteresseerden zijn woensdag 25 oktober van harte welkom om een vrijmetselaars-rituaal mee te maken. Ervaar hoe het is om op zoek te gaan naar uw eigen waarheid aan de hand van symboliek.

Locatie: Logegebouw Emmen, Klepel 1, 7811 KN Emmen
Tijd: 19:00 – 22:00 uur
Aanmelden: info.loge293@vrijmetselarij.nl

Vragen over het programma van de maand van de vrijmetselarij?
Emmen: 06 – 11 92 49 97
Meppel: 06 – 20 54 07 96
Assen: 06 – 41 76 89 84

Foto: Bert Jippes