Warm welkom open dag basisschool De Feniks AZC Assen

DELEN

 
ASSEN – Op dinsdag 19 april jl. arriveerden de eerste bewoners bij de units van het AZC aan de Schepersmaat in Assen. Het waren opvallend veel gezinnen met jonge kinderen.

Voor deze kinderen heeft men vier weken geleden een tijdelijke school in gebruik genomen, zodat de kinderen onderwijs kunnen volgen. Er zijn vijf groepen gevormd met ongeveer 70 kinderen. Zodra het permanente AZC gereed is, zal er ook een nieuwe school op het terrein zelf komen.

Vanmiddag werd er een open dag georganiseerd voor o.a. betrokkenen uit het onderwijs en omwonenden. Wethouder Maurice Hoogeveen, met onderwijs in zijn portefeuille, werd rond 13 uur welkom geheten en nam vervolgens een kijkje in de lokalen. Zo op het oog een hele gewone school. Op zijn vraag “Wat leren jullie hier allemaal ?” kreeg hij als antwoord: “Lezen, sommen, muziek”. Al mochten ze het woord muziek eigenlijk niet laten vallen, want dát was nu net de verrassing voor Maurice. Hij zou even later worden toegezongen door kinderen uit diverse groepen.

AZC school Assen

De gesprekken werden in het Nederlands gevoerd, want die taal beheersen ze na amper 4 maanden toch al heel redelijk. “Zoveel mogelijk Nederlands praten is goed”, beaamt Maurice. De kinderen werken hard en zijn leergierig. De leerkrachten maken veel gebruik van prentenboeken, men wil alles zoveel mogelijk visualiseren. Het digitale schoolbord komt daarbij ook goed van pas.

Men maakt gebruikt van de bekende lesmethode Veilig Leren Lezen en er is veel aandacht voor de woordenschat van de kinderen. Een groot aantal van deze kinderen zal uiteindelijk in Nederland blijven. De gewoontes in Nederland leren kennen is dan ook erg belangrijk. “Ze weten inmiddels allemaal wat de TT is”, vertelt een juf lachend, “Ze zijn afgelopen weekend met elkaar naar het circuit geweest”.

In een ander lokaal kijkt men naar een film van Mr. Bean. Aan de wand hangen foto’s van kinderen met hun namen, geboortedatum en plaats van herkomst. Een zgn. verjaardagskaart, vertelt de meester. “En voor de kinderen die hier nu niet meer wonen, hebben we een herinneringsbord met een foto en de tekst Vergeet mij niet. Eén kindje is hier maar een dag geweest, daar heb ik geen foto van kunnen maken. Zijn moeder was zwanger en voorzieningen om te bevallen hebben we hier niet, dus zijn ze verhuisd naar een andere locatie”.

Een opgezette vogel, de feniks, staat als stille getuige op de kast naast de foto. “De Feniks”, dat is ook de naam van de school. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Een mooie symbolische naam voor een school waar kinderen een nieuwe start moeten maken voor de rest van hun leven.

Iedereen wordt welkom geheten en er wordt gezegd dat men heel trots is op de school én op de kinderen kunnen. De kinderen willen heel graag hun kunsten laten zien. Ze hebben namelijk liedjes ingestudeerd, speciaal voor Maurice, die achter in de zaal op een bankje zit, omringd door vele kinderen.

De stoel die speciaal voor hem was klaargezet, blijft onbezet. Het eerste nummer wordt ingezet en meteen wordt er voluit meegezongen door iedereen.

“Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent”

Welkom, dat heten ze de aanwezigen en welkom voelen ze zich zelf ook. Ze hebben het hier naar hun zin. Vrolijke kinderen, ze lachen en maken grapjes. Wat een contrast met de aankomst op 19 april.

Dat wordt ook bevestigd door Thea Bosma. “We moeten de kinderen nu af en toe corrigeren. Ze zijn weer kind. Een teken dat ze zich op hun gemak voelen”. En dat ze zich op hun gemak voelen bewijst ook het feit dat ze telkens vragen of ze op de foto mogen. “Mogen wij de foto kopen?”, “Wilt u de foto brengen?”. Ook de ouders zoeken toenadering als ze zien dat zoonlief op de foto wil.

azc-4

“Again? Nog een foto? Samen?“, vraagt een vader, en hij roept zijn gezin en vrienden bijeen voor een groepsfoto. Vriendelijk poseren ze en bedanken hartelijk voor het maken van het plaatje. Bij het verlaten van de school opent een kindje het hek en laat mij naar buiten. Een zwaaiende hand en een glimlach van hem … Hoe toepasselijk kon het openingslied zijn: Welkom, welkom iedereen, fijn dat jij er bent!

Foto’s en tekst: Monique Babtist – Spiegelgrafie


2Divorce Assen


Bowlen in Assen