Waterschapkandidaten CDA ‘Geen medicijnresten in oppervlaktewater’

DELEN
Waterschapkandidaten CDA ‘Geen medicijnresten in oppervlaktewater’

ASSEN – De waterschapverkiezingen komen dichterbij. De CDA waterschapkandidaten willen de komende week aandacht vragen voor medicijnresten in het oppervlakte water.

“Medicijnresten en hormonen in oppervlaktewater een sluipend gevaar,” zegt Hermien Kerperien, kandidaat algemeen bestuur CDA, Waterschap Hunze en Aa’s waaronder Assen ook valt. Waterschappen hebben zich tot nu toe vooral gericht op ‘eenvoudige’ verontreinigingen, maar medicijnresten zijn een sluipend en lastig te bestrijden gevaar.

Door goede medicijnen worden we ouder in een betere gezondheid en onze overlevingskansen bij beroerde ziekten wordt aanzienlijk hoger.  Maar dit voordeel heeft een nadeel. Een deel van deze medicijnen verlaat op natuurlijke wijze ons lichaam en komt via de riolering in het watersysteem. Gezuiverd rioolwater wordt weer oppervlaktewater.

Het verwijderen van de laatste medicijnresten is lastige en kostbare klus. Voorkomen is beter dan genezen. Dus een gezonde leefstijl die ziekten voorkomt en als dan toch medicijnen gebruikt moeten worden, zorgen dat de resten niet in het water komen, dus afspraken maken met ziekenhuizen en verzorgingshuizen om de medicijnvervuiling bij de bron aan te pakken en een goede voorlichting over het inleveren van restant medicijnen.

“ Van alle medicijnen die door mensen worden ingenomen, komt 20% in het oppervlaktewater terecht. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze stoffen nog niet goed verwijderen” RIVM

Overigens is het CDA van mening dat de kosten van het beheer en de lasten voor de burgers niet meer mogen stijgen dan de inflatie.

Onderzoek kwaliteit drinkwater RIVM

60% van het Nederlandse drinkwater komt uit grondwater, 40% uit oppervlaktewater. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, doet jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen. Hun conclusie: het oppervlaktewater is flink vervuild met insecticiden, cosmetica, geneesmiddelen, biociden, brandvertragers en nanodeeltjes.

Van alle medicijnen die door mensen worden ingenomen, komt 20% in het oppervlaktewater terecht. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze stoffen nog niet goed verwijderen, waardoor ze in het milieu terecht komen en dus ook in bronnen van drinkwater. Drinkwaterbedrijven gebruiken steeds geavanceerdere zuiveringstechnieken om deze stoffen te verwijderen. De resterende, zeer lage concentraties vormen geen gevaar voor de volksgezondheid.

Vervuiling oppervlakte water

Ook de intensieve landbouw en veehouderij dragen bij aan vervuiling van het oppervlaktewater. Zo erg dat Nederland vier jaar geleden nog het slechtste scoorde van alle EU-landen wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Nieuws in Assen.