Aanslag waterschapsbelasting voortaan via Noordelijk Belastingkantoor

DELEN

Assen – De gemeente Assen maakt bekend dat de naam Hefpunt verdwijnt. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2018 de aanslag waterschapsbelasting van het Noordelijk Belastingkantoor ontvangt*.

Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en gemeente Groningen. De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking blijft u gewoon van ons ontvangen, laten ze weten.

* Dit geldt niet voor inwoners in de wijk Kloosterveen. Zij blijven de aanslag waterschapsbelasting ontvangen van en betalen aan het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Wat merkt u ervan
Uw aanslag voor de waterschapsbelastingen betaalt u voortaan aan het Noordelijk Belastingkantoor*. U kunt daar ook terecht met uw vragen over de waterschapsbelasting. Dit is het enige wat er voor u verandert.

Kijk voor meer informatie op www.noordelijkbelastingkantoor.nl