Welkomdienst voor vluchtelingen met Gospelkoor El Elohim

DELEN
ASSEN – Op zondagmiddag 3 juli om 16.00 uur wordt er een korte Welkomstdienst voor Vluchtelingen gehouden in de Adventskerk, Lindelaan 49 in Assen.

Op gezamenlijk initiatief van voorgangers van de verschillende Asser Kerkgenootschappen PKN, GKV, CLC  en RK worden de vluchtelingen welkom geheten in een korte dienst vol zang en muziek.  De nu aanwezige ca. 350 vluchtelingen in Assen komen voornamelijk uit Syrië en Eritrea, en zijn zowel christen als moslim;  de welkomstdienst heeft wel een christelijk karakter.

El Elohim verzorgt het muzikale gedeelte van deze dienst met koor- en samenzang. Muziek verbindt en is de universele taal die iedereen spreekt, ongeacht waar je vandaan komt, wie je bent, wat je achtergrond is.

We hopen dat vele gemeenteleden, parochianen en andere belangstellenden uit Assen e.o. aanwezig zullen zijn, om de nu reeds gearriveerde vluchtelingen een warm welkom te geven. Zowel in deze dienst  als in het informeel samenzijn met een hapje en een drankje daarna.  Aan de vastende moslims wordt in verband met de maand ramadan een klein pakketje met iets lekkers meegegeven, dat ze na zonsondergang kunnen opeten.

Welkomstdienst voor Vluchtelingen, zondag 3 juli 16.00 uur Adventskerk Assen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen