Werkzaamheden bij ingang Wilhelmina Ziekenhuis Assen

DELEN

Assen – In de week van 23 tot en met 27 oktober (herfstvakantie) vinden bestratingswerkzaamheden plaats vlak voor de ingang van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Hierdoor is de ingang van het ziekenhuis tijdelijk versmald. Dit geeft enige hinder bij het binnenrijden en verlaten van het parkeerterrein. De parkeerplaatsen zijn wel normaal bereikbaar. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om automobilisten de weg te wijzen.

Het bestratingswerk is onderdeel van het project Stadsboulevard. Dit is de herinrichting van Europaweg Zuid en de Overcingellaan. Vanaf 30 oktober gaat het werk verder aan de andere kant van de ingang van het WZA, aan de kant van de Port Natalweg.

Binnenkort weer twee rijbanen op Europaweg Zuid
Op dit moment rijdt het verkeer in één richting over de Europaweg Zuid en geldt er een omleiding via de Port Natalweg/Beilerstraat. Als de weersomstandigheden meewerken kan het autoverkeer vanaf eind november weer in twee richtingen rijden via de Europaweg Zuid. Vertrekkend verkeer vanaf het WZA kan dan weer rechtsaf richting Graswijk. De grootste overlast is dan achter de rug.

Busreizigers
De streekbussen en de CityLine rijden nog wel tot voorjaar 2018 via de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat. Bezoekers van het ziekenhuis kunnen vanaf de tijdelijke bushalte aan de Beilerstraat gebruikmaken van de golfkarren naar de hoofdingang van het WZA.

De Stadsboulevard: groene laan door de stad
De Stadsboulevard is de reconstructie van de bestaande noord-zuidverbinding door de stad. De Stadsboulevard verbindt van noord naar zuid de opritten van de A28 aan elkaar. De weg krijgt waar mogelijk gescheiden rijbanen, nieuwe vrijliggende fiets- en voetpaden en de oversteken worden overzichtelijker.
De Stadsboulevard heeft betekenis voor de hele stad. De route wordt aangelegd als een groene laan met veel bomen. Verder zorgt de Stadsboulevard voor een betere bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals het centrum, het stationsgebied, ziekenhuis, de woonwijken en het Stadsbedrijvenpark.

Highligts uit de visie
Er komt een tunnel voor doorgaand verkeer naar de Overcingellaan ter hoogte van het station (Overcingeltunnel)
De aanleg van een groene, herkenbare laanstructuur, met waar mogelijk dubbele rijbanen
Meer en betere fietspaden
De kruising Pelikaanstraat/Overcingellaan/Port Natalweg wordt omgebouwd tot een verkeersveilig verkeerspleintje, met een gescheiden oversteek voor de verschillende weggebruikers
Het knooppunt rondom de Rolderhoofdweg en het Veemarktterrein wordt anders ingericht
De Roldertunnel wordt vernieuwd en verdubbeld
Bij Mandemaat komt met een nieuwe tunnel een extra ontsluiting van en naar oostzijde van de stad (tunnel De Maten)werkzaamheden stadsboulevard
De Bosbeek/Nijlandsloop wordt hersteld
De Dennenweg wordt opnieuw ingericht

Website Florijnas.com/projecten/stadsboulevard