Werkzaamheden nieuwe Veemarktplein van start

DELEN

Assen – Maandag 9 oktober gaat de schop in de grond voor het nieuwe Veemarktplein. Het plein komt op het zuidelijk deel van het huidige Veemarktterrein, tussen restaurant YuMe, de Abel Tasmanflat en verzorgingshuis Anholt. De Paul Krugerstraat loopt straks over het plein. De aanleg van het Veemarktplein duurt ongeveer driekwart jaar. Het streven is om de TT kermis van 2018 te houden op het nieuwe plein.

Werkzaamheden
Gestart wordt met het afgraven van een aantal ‘spots’ met vervuilde grond. Deze grond is achtergebleven na de decennialange bedrijvigheid op het Veemarktterrein.
De herinrichting van het terrein is een goed moment om dit aan te pakken. Voordat het riool kan worden vernieuwd komt er nog een onderzoek in verband met een lichte verdenking op niet-gesprongen explosieven. Daarna gaan nutsbedrijven aan het werk met de kabels en leidingen.

Het streven is om het verkeer zo min mogelijk tot last te zijn tijdens de werkzaamheden, maar hinder is onvermijdelijk. Parkeren blijft mogelijk, echter in wisselende vakken.

Aantrekkelijk verblijfsgebied
De uitstraling van het nieuwe plein is te omschrijven als ‘stoer en industrieel’, maar wordt een stuk groener dan het huidige Veemarktterrein. Door de aanleg van nieuwe verharding, toevoeging van groen en passende verlichting ontstaat er een aantrekkelijk verblijfsgebied. In de nieuwe situatie blijft het plein beschikbaar voor evenementen, met als jaarlijks hoogtepunt de TT kermis. Verder komen er ongeveer 225 parkeerplaatsen. Op het noordelijke deel van het huidige Veemarktterrein komt op termijn woningbouw. Hier is plaats voor circa 70 stadswoningen. In juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitvoering van de plannen voor het nieuwe plein.

De herinrichting van het Veemarktterrein maakt gezamenlijk met het Havenkwartier onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling binnen de FlorijnAs. Na de ontwikkeling van het Veemarktterrein is het Havenkwartier een logische vervolgstap.