Wethouder Jeugd en Gezin Harmke Vlieg leest voor

DELEN

De Pento Assen vroegbehandelinggroepen Babbel en Wapper doen mee met het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 21 januari. Speciale gast op deze ochtend is Wethouder van Jeugd en Gezin in Assen, Harmke Vlieg.

Harmke Vlieg leest het boek Boer Boris gaat naar Zee voor aan kinderen die doof/slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Het verhaal wordt voor deze kinderen ondersteund met gebaren. Pento Assen is heel blij dat de wethouder aandacht heeft voor deze kinderen, gezien alle ontwikkelingen in de zorg.

Pento

Pento vroegbehandeling biedt zorg aan dove of slechthorende kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.  Dichtbij huis en op zo jong mogelijke leeftijd. Afgestemd op de behoeften van kind en gezin. De directe omgeving is erbij betrokken: grootouders, oppas, reguliere dagopvang of peuterspeelzaal spelen allemaal een rol. Het aanbod bestaat uit: Individuele behandeling en begeleiding bij het gezin thuis, diagnostiek, behandelgroepen voor dove en slechthorende kinderen van 1½-4 jaar, behandelgroepen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen van 2 t/m 4 jaar en cursussen voor ouders, familie en kinderen, zoals een cursus gebarentaal.

In het behandeltraject staat de communicatie tussen ouders en kind centraal. Ook de opvoeding en ontwikkeling van het kind krijgen veel aandacht. De vroegbehandeling werkt intensief samen met de Pento audiologische centra. Elke locatie heeft een eigen multidisciplinair team dat in de verschillende regio’s de behandeling aanbiedt. Een team bestaat uit gezinsbegeleiders, logopedisten, orthopedagogen en psychologen, docenten gebarentaal, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers en audiologen. Samen met de ouders en het team wordt voor elk kind een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt regelmatig besproken en geëvalueerd met de ouders en het team.