Wethouders en ondernemers tekenen intentieverklaring

DELEN
ASSEN – De wethouders Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen en Maurice Hoogeveen van de gemeente Assen hebben gisteren een convenant getekend met de bedrijven Muelink & Grol Group en Meesterwerk. Het doel is om kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te bieden en te begeleiden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en door kunnen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Met de ondertekening van het convenant in het Groningse stadhuis verklaren alle partijen dat ze samen willen werken binnen het project Werken aan Werk. Deze samenwerking wordt vanaf nu als één overheid aangegaan. De partijen spreken hun intentie uit voor een periode van drie jaar.

Project

Zowel de gemeente Groningen als de gemeente Assen leveren elk minimaal 35 kandidaten aan vanuit de bijstand en de Sociale Werkvoorziening (SW). De kandidaten gaan aan het werk bij Muelink & Grol of Burgerhout, producenten van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. Beide bedrijven vallen onder de Muelink & Grol Group. In totaal worden dus 70 leerwerkplekken gecreëerd. Daarnaast worden 32 werkplekken beschikbaar gesteld voor de Wajong doelgroep.

Samenwerking

Vanuit de gemeente Groningen is er al een samenwerkingsverband met het bedrijf Muelink & Grol voor het plaatsen van kandidaten. Een soortgelijke samenwerking heeft de gemeente Assen met het bedrijf Burgerhout. Reïntegratiebedrijf Meesterwerk coördineert het project, de begeleiding op de werkvloer, de rapportage en dossiervorming.

Motiverend

Bij de ondertekening spraken beide wethouders hun tevredenheid uit over de samenwerking. Ook Coen Rooijmans, directeur van Muelink & Grol Group, is blij met de ondertekening van het convenant: “Dit project helpt ook in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor iedereen een goed initiatief dat we maximaal blijven ondersteunen.”