Wilde speculaties over de wolf in Drenthe

DELEN

ASSEN – De wolf die gisteren in Drenthe aankwam is vanmorgen in de gemeente Aa en Hunze gesignaleerd. Het dier beweegt zich in en rond de bossen, maar ook in de buurt van wegen en bebouwing. De provincie Drenthe blijft de wolf nauwgezet volgen.

Speculaties

Inmiddels bruist het op social media en in de media van waarnemingen. Speculaties en berichtgeving zonder enige betekenis en bewijs. De wolf zou zelfs op het Balloërveld zijn gesignaleerd!

Wolf welkom in Drenthe

De wolf is welkom in Drenthe. Gezien het niet schuwe gedrag en het frequent verschijnen van de wolf zijn enkele richtlijnen voor een ontmoeting van mensen met de wolf van belang. Respecteer de wolf en neem langzaam afstand. Houd de hond aan de lijn. Als de wolf al te dichtbij komt: luid spreken met gebaren. Loop de wolf niet achterna en voer de wolf niet. De provincie heeft intensief overleg met alle betrokken partijen en deskundigen uit Nederland en Duitsland over de mogelijke vervolgstappen.

Af en toe een schaap doden

Hoewel wolven vooral reeën eten is het niet uitgesloten dat het dier af en toe een schaap zal doden. Schade als gevolg van een wolf wordt vergoed; schade door honden niet. Schademeldingen worden beoordeeld door het Faunafonds, telefoon 06-11615036.

Zijn wolven gevaarlijk voor mensen?

De mens behoort niet tot de normale prooidieren van een wolf, zodat van een gezonde wolf in de vrije natuur in principe geen gevaar uitgaat. Wolven vermijden contact met mensen. Bij een ontmoeting met mensen reageren wolven met grote voorzichtigheid en zijn dan over het algemeen niet agressief. Behandel een wolf met respect en houdt voldoende afstand tot het dier, net zoals bij alle grote wildlevende dieren. Berichten over wolven die mensen aanvallen stammen uit voorbije eeuwen en zijn voor een groot deel terug te voeren op hondsdolheid, een ziekte die in Europa nauwelijks meer voorkomt. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als wolven door voer aan mensen laten wennen of als mensen een wolf aanvallen, in het nauw drijven of hun jongen meenemen.

Wat moet ik doen als ik een wolf tegen kom?

Jezelf gelukkig prijzen! De kans op een toevallige ontmoeting met een wolf is immers erg klein. Wolven merken mensen veel eerder op dan wij hen. Hun natuurlijke reactie is dan om zich niet te laten zien. Toch kan het natuurlijk toevallig een keer gebeuren, bijvoorbeeld als de wind verkeerd staat. Ervaringen in Duitsland wijzen uit dat kans veel groter is om een wolf vanuit een auto te zien als deze een weg of een open akker over steekt, dan al wandelend of fietsend door het bos. Als u een wolf ziet, blijf dan vooral rustig. Blijf staan, hou afstand, of loop langzaam van het dier weg. Spreek het dier rustig toe (vooral als u nog niet opgemerkt bent). Voordat het dier waarschijnlijk snel verdwijnt, probeer zo goed mogelijk zijn uiterlijk in u op te nemen en meldt deze waarneming. Hiermee helpt u de kennis over wolven op te bouwen. En natuurlijk, maak als het kan een foto, zodat achteraf eenduidig en zonder twijfel vast te stellen is dat het daadwerkelijk om een heuse Europese wolf ging.

Meer informatie over de wolf? Klik hier!