Wilhelmina Ziekenhuis Assen wederom Roze Lintje

DELEN

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft wederom het roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) gekregen. Dat betekent dat het WZA voldoet aan de aangescherpte eisen van goede zorg van de Monitor Borstkankerzorg.

Het WZA is een van de 77 ziekenhuizen (89%) die het roze lintje ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland. In 2013 ontvingen 66 ziekenhuizen een lintje (74%). De Monitor Borstkankerzorg laat zien hoe de borstkankerzorg in de ziekenhuizen is geregeld, hoe de patiënten deze zorg ervaren en in hoeverre een ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN omtrent patiëntgerichte zorg.

Criteria

Er zijn voor de Monitor in totaal vijftien criteria benoemd, waaraan de borstkankerzorg van ziekenhuizen kan voldoen. De nadruk ligt op de patiëntgerichtheid van de zorg. Het WZA voldoet aan alle vijf verplichte criteria. Zo moeten er minstens 100 patiënten per jaar worden behandeld en mag er bij maximaal 15% van de patiënten tumorweefsel achterblijven na een operatie. Ook moet minimaal 90% van de patiënten zowel pré- als postoperatief worden besproken door het multidisciplinair samengestelde borstkankerteam. Daarnaast voldoet het WZA aan negen van de tien overige aangescherpte eisen. Dit jaar mochten patiënten voor het eerst ook hun stem laten horen via een online vragenlijst.

Trots

Het WZA is trots op de toekenning van het Roze Lintje én op zijn specialisten en medewerkers die zich met borstkankerzorg bezighouden. Meer informatie over de Monitor Borstkankerzorg is te vinden op de website van de Borstkankervereniging Nederland.