Willem Homan ‘Eventuele samenwerking RTV Drenthe en DvhN’

DELEN

ASSEN – Mijn interesse over het wel en wee van RTV Drenthe werd gewekt op 27 mei van dit jaar….op die dag zag ik een artikel in uw Dagblad, waarin de heer Dink Binnendijk…..directeur-hoofdredacteur van Drenthe’s regionale zender….een “klaagzang” hield over het voornemen van Staatssecretaris Sander Dekker om m.i.v. 2017 de 13 regionale omroepen in totaal met 17 miljoen euro subsidie (oftewel 11%) op jaarbasis te korten.

Nu was ik persoonlijk reeds gematigd negatief over deze oubollige “vriendjespolitiek” zender en ik ging maar eens op zoek naar een jaarverslag van RTV Drenthe. Dat jaarverslag (over 2013) was snel gevonden en met verbazing zag ik een aantal opvallende zaken. In 2013 waren er 95 mensen in dienst van de omroep. En ook nog de nodige z.g. free-lancers. Ik dacht gelijk: Dat zijn er nogal wat…voor dat suffe bejaarde radio gedoe en zo’n klein uurtje TV per dag! Ook de jaarlijkse Rijkssubsidie van 9,3 miljoen vond ik tamelijk fors. En het overdreven hoge gemiddelde salaris van al die medewerkers vond ik helemaal schrikbarend…zoveel heb ikzelf nooit verdiend…..zelfs niet in de tijd dat ik wethouder van de gemeente Assen was….

Vervolgens ben ik zo links en rechts eens fanatiek rond gaan vragen hoe vrienden, kennissen en ook klanten van m’n winkel hier tegen aankeken. Ook via de moderne sociale media deed ik hierover diverse oproepen, want ik was inmiddels behoorlijk benieuwd wat of andere mensen dan wel niet zouden vinden van de uitzendingen van RTV Drenthe. Op mijn vraag of de mensen keken en luisterden naar Radio- en TV uitzendingen van RTV Drenthe, kreeg ik eigenlijk ook alleen maar NEE te horen en daarbij werd ik overstelpt met behoorlijk negatieve reacties en commentaren! Ik dacht….dan ben ik dus echt niet de enige die een beetje kritisch is over ons RTV Drenthe….
Ik meende dan ook, dat ik van al deze commentaren en reacties beslist even het Dagblad van het Noorden op de hoogte moest stellen, van dit “andere” geluid en heb vervolgens dan ook op 31 mei een email gestuurd naar een paar….mij bekende….Asser journalisten van uw Dagblad en voor de zekerheid ook gelijk maar even naar de stads- en hoofdredactie.

Vervolgens begon ik met een soortgelijke vraagstelling, maar dan over RTV Noord. Ook weer diverse keren op de sociale media gezet en….heel frappant….soortgelijke reacties als dat ik kreeg over RTV Drenthe….eigenlijk minstens net zo negatief! Ook deze gegevens heb ik weer braaf naar u verstuurd…..naar dezelfde Dagblad journalisten en de stads- en hoofdredactie.

Weer een paar dagen later…..op 6 juni…..pakte het Dagblad van het Noorden….in mijn ogen….nogal overdreven groot uit met maar liefst 4 hele pagina’s over (vooral) RTV Drenthe; ook weer een verhaal over hoe erg het allemaal wel niet was, dat een regionale omroep als RTV Drenthe m.i.v. 2017 maar liefst 11% van de 9,5 miljoen jaarlijkse subsidie moest gaan inleveren. In eerste instantie dacht ik dat er ergens ook nog wel iets uit mijn “onderzoekjes” in zou voorkomen, maar nee hoor…..dat mocht niet zo zijn….

Wederom maar weer in de pen geklommen en op zondag 7 juni nog maar eens een email verstuurd naar dezelfde journalisten en de stads- en hoofdredactie, waarin ik uiteraard m’n ongenoegen uitte over het nogal vrij eenzijdig verhaal. Ik schreef o.a. dat ik best wel snapte dat (onder druk staande) journalisten elkaar de handen een beetje boven het hoofd houden en elkaar niet echt (willen en durven te) bekritiseren, maar dat het Dagblad van het Noorden de realiteitszin schijnbaar behoorlijk was verloren, doordat ze het….in mijn ogen….nogal “overdreven” opnamen voor hun zwaar gesubsidieerde collega’s van RTV Drenthe! (een kopie van deze email is verder naar beneden te vinden)

Op 12 november j.l. stond er wederom een soortement klaagzang van de regionale omroepen in uw krant….dat ging nogmaals over de (inmiddels opgelegde) Rijksbezuiniging van 11% subsidie, die m.i.v. 2017 zal worden toegepast!

Ik besloot vervolgens om dan maar eens een enquête te gaan houden. Want dat er meer dan 25% van de inwoners van Drenthe dagelijks naar TV Drenthe zou kijken, ging er bij mij écht niet in! Deze gegevens waren namelijk nogal prominent te zien in het RTV Drenthe’s jaarverslag over 2014. Het maandbereik van de TV Drenthe kijkers zou zelfs liggen op 50%. Tevens is te lezen in dat z.g. “waarderingsblokje” in voornoemd jaarverslag, dat de programma’s van RTV Drenthe gemiddeld werden gewaardeerd met een 7,3!? (Marktonderzoekbureau Kien zou dit hebben onderzocht; u kunt het betreffende blokje trouwens ook in de bijlage terugvinden) Dát kan echt niet waar zijn…..dacht ik direct….hier moet behoorlijk mee zijn gesjoemeld, deze cijfers moeten gewoon zijn gemanipuleerd”…..terugdenkende aan al die negatieve reacties die ik het laatste half jaar had gehoord en ontvangen!

M’n neutraal enquête blokje….met 5 meerkeuzevragen…..zette ik diverse keren op de sociale media….inmiddels behoorlijk benieuwd hoe of mijn jonge én oude vrienden….uit stad en provincie….zouden reageren. Totaal hebben er 126 personen gereageerd op de enquête en zelfs ik schrok behoorlijk van de uiterst negatieve uitkomst! (Alleen tijdens de TT week werd er door veel mensen nog wel gekeken en geluisterd naar RTV Drenthe en ik bedacht me gelijk dat het bureau Kien dat onderzoek dan wel in de TT week zelf zal hebben uitgevoerd….hahaha)

Het officiele enquête-blokje is ook te zien in de bijlage, maar ik zal de vraagstelling met bijbehorende uitkomsten hier voor het gemak ook nog even plaatsen:

Zoals reeds aangegeven…..er hebben dus 126 mensen deelgenomen aan deze enquête.

Vraag 1: Kijkt u wel eens naar TV Drenthe?
A: JA : 3 personen = 2,4%
B: Af en toe : 7 personen = 5,6%
C: Eigenlijk nooit : 116 personen = 92%

Vraag 2: Luistert u wel eens naar Radio Drenthe?
A: JA : 4 personen = 3,2%
B: Af en toe : 4 personen = 3,2%
C: Eigenlijk nooit : 118 personen = 93,6%

Vraag 3: Hoe vaak kijkt u naar TV Drenthe?
A: Elke dag : 1 persoon = 0,8%
B: Minimaal 1 keer per week : 7 personen = 5,6%
C: Eigenlijk nooit : 118 personen = 93,6%

Slechts 0,8% die dagelijks naar TV Drenthe kijkt?
Dat is toch wel even héél iets anders dan de 25% waar RTV Drenthe (en Kien) meekomt!!!????

Vraag 4: Hoe vaak luistert u naar Radio Drenthe?
A: Elke dag : 2 personen = 1,6%
B: Minimaal 1 keer per week : 8 personen = 6,4%
C: Eigenlijk nooit : 116 personen = 92%

Zoals u ziet…..ECHT NIET BEST…..en op 19 november jl. heb ik hier dan ook weer “braaf” melding van gemaakt….en weer naar de zelfde journalisten en stads- en hoofdredactie als voorheen.

U raadt het al….het is nu 26 november en wederom werd er door het Dagblad van het Noorden geen enkele aandacht van mijn bevindingen aan besteed! Dat is toch op z’n minst uiterst bedenkelijk te noemen…niet dat ik bepaal wat er wel of niet in de krant komt, maar hier klopt iets niet dacht ik, waar kan dat nu aan liggen dat het Dagblad van het Noorden het niet aandurft om ook maar iets negatiefs over hun vriendjes bij RTV Drenthe te publiceren? Waarom moet het kunstmatige hoge imago, van dat schijnbaar “untouchable” RTV Drenthe, zó in stand blijven?

Google is gemakkelijk…ik was er toch vroeg uit vanmorgen….nog maar eens even een beetje speuren dan…..

Aha….RTV’s Dink Binnendijk en ook RTV Noord’s Gijs Lensink vroegen kortgeleden om (vrij veel) geld van de Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen. Allebei vroegen ze om 100.000 euro ! Daarmee willen ze een onderzoek financieren naar eventuele samenwerking met het Dagblad van het Noorden! Ooh…dacht ik gelijk…..nu snap ik dat het Dagblad helemaal niks “durft” te doen met de uitkomsten van mijn diverse onderzoeken naar RTV Drenthe! Er mág nu even geen enkel smetje komen op die eventuele toekomstige samenwerking zeker? Dát is het dus! U heeft op dit moment even geen zin, tijd en dus al hélemaal geen lef voor een iets ander geluid uit de samenleving!?

Ik begrijp ook best wel dat uw Dagblad momenteel ontzettend veel last heeft van de zwaar teruglopende advertentie-inkomsten en de massaal afhakende abonnees! Via datzelfde Google las ik zojuist dan ook dat u de laatste 15 jaar inmiddels reeds zo’n 44% van uw abonnees bent kwijtgeraakt! En dat gaat maar door…..de laatste jaren verliest uw krant nog steeds zo’n 5% aan abonnees per jaar. U kunt die verloren inkomsten ook niet compenseren door uw online-activiteiten! En….Den Haag springt in uw geval ook niet bij! U moet met z’n allen….met veel minder journalisten….een stuk harder werken….om het lokale nieuws te verslaan. Ik als Assenaar, zie ook steeds minder Asser nieuws in “mijn” regio Assen editie! Ook deze Asser regio editie wordt veelal simpeltjes opgevuld met nieuws uit de “verder-van Assen-uit-de-buurt-regio”! Ook steeds meer van uw nieuws en berichtgeving bestaat uit informatie die reeds door andere media is gemeld. Papegaaien heet dat geloof ik in uw vakjargon!? Daar komt dan ook nog eens een keertje bij dat uw nieuwe en regionale nieuws ook bijna continu achterhaald is…..ikzelf heb het eigenlijk allemaal al ergens (ongesubsidieerd) gelezen voordat ik uw krant op de mat heb liggen….dat ik trouwens nog steeds abonnee ben, is vooral nog te danken aan sommige interessante en leuke achtergrondverhalen en colums….ik geef het reeds aan, sommige…..want ook dát loopt inmiddels zwaar terug.

Er hoeft trouwens ook helemaal geen onderzoek te komen naar een eventuele samenwerking tussen RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden, het staat echt wel buiten kijf dat dit op (korte) termijn tóch wel staat te gebeuren….

Goed, even terug naar RTV Drenthe. Ik hoef ook niet alle reeds aangehaalde teksten nog eens te herhalen, maar het is mijns inziens een feit, dat er veel te veel (overbetaalde) personeelsleden in dienst zijn bij dat oude achterhaalde RTV Drenthe instituut (volgens het jaarverslag van 2014, maar liefst 89 personen met een gemiddels jaarsalaris van maar liefst 76.700 euro) en helemaal als je dat afzet tegen hetgeen wij “voorgeschoteld ” krijgen op Radio en TV Drenthe…..vrij amateuristische achterhaalde programma’s…..en de vriendjespolitiek….in al z’n vele facetten….loopt de spuigaten langzamerhand behoorlijk uit!

Op termijn zal regionaal radio-nieuws wel gekoppeld gaan worden aan een landelijke zender. (met regionale spitsblokken)En met de regionale TV zal het t.z.t. de zelfde kant wel opgaan…..gekoppeld aan b.v. het NOS journaal.

Tja, ik weet dat ik soms een gigantische vervelende azijnpisser kan zijn, maar het is tenslotte ook van de zotte dat de waarheid kennelijk niet gezegd mag worden en dat u die waarheid vervolgens niet in uw krant durft te publiceren! Heel laf en zelfs een beetje (boel) griezelig…..

Ik moet nodig weer aan het werk nu……de groeten eerst maar weer en ik zou zeggen…..verbeter je wat!

Willem Homan