Winkelleegstand van meer dan 10% dreigt

DELEN
ASSEN – De winkelleegstand in Nederland dreigt de komende jaren op te lopen. Hoewel de rem is gezet op de ontwikkeling van nieuwe winkelruimte, wordt er nog (te) weinig gesaneerd.

Een lange remweg dreigt, dat stelt het ING Economisch Bureau in een vandaag gepubliceerd rapport.

Winkelleegstand nadert dubbele cijfers

Het is mogelijk dat de winkelleegstand in de loop van 2016 de grens van 10% overstijgt. Cijfers van het Planbureau voor de Leegomgeving geven aan dat de leegstand tussen 2007 en 2015 toenam van 5,4% naar 9,2%. Per 1 april 2015 stond ruim 2,8 miljoen m² leeg.

Detailhandel verandert

De dynamiek in retail, waarbij sommige bestaande partijen (noodgedwongen) afhaken en nieuwe spelers toetreden, laat zien dat de sector volop in transitie is.

Groot door technologie

Kenmerk van succesvolle (internationale) retail ketens en webshops is dat flexibiliteit onderdeel is van het business model. Door technologie in organisatie en (toeleverings)keten te integreren, kan in de winkel snel en flexibel worden ingespeeld op de wensen van de markt. Het internet (of things) zorgt er voor dat deze retailers (big) data van hun fysieke winkels en webshops snel kunnen analyseren. Cloud computing en krachtige computers vergroten deze mogelijkheden. De analyses worden gebruikt door o.a. de ontwerp afdeling in de ontwikkeling van producten. Ook de hoeveelheid te produceren goederen kan zo beter worden bepaald. Deze retailers weten hiermee efficiënt en effectief te opereren en de lat in retail steeds hoger te leggen.

Hoewel de rem is gezet op de ontwikkeling van nieuwe winkelruimte, wordt er nog niet of nauwelijks in bestaande winkelgebieden gesneden. ‘Belangrijke stap is dat ook bestaande, kansarme winkelgebieden worden gesaneerd’, aldus het ING rapport.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen