WZA ontvangt PlusCertificaat voor COPD-zorg

DELEN

ASSEN – Als eerste ziekenhuis in Noord-Nederland heeft het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) van Zilveren Kruis Achmea het PlusCertificaat voor COPD-zorg ontvangen. Dit is de zorg aan mensen die lijden aan een chronische longbeschadiging.

De zorgverzekeraar prijst de poli longgeneeskunde voor het goed functionerende Zorgpad COPD en, als gevolg daarvan, steeds betere gegevensregistratie en samenwerking met huisartsen.

COPD

Om mensen met COPD zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden, stelt de poli longgeneeskunde voor iedere patiënt een individueel zorgplan op. Dit plan sluit aan bij de persoonlijke wensen van de patiënt en bij de mate waarin hij last heeft van zijn longaandoening. Aan de hand van gerichte informatie, vaste vragenlijsten en gesprekken met de longverpleegkundige en de longarts, wordt bepaald of er sprake is van een lichte, matige of ernstige ziektelast. Op basis hiervan wordt de patiënt verder behandeld en gevolgd. Als de klachten licht zijn of de toestand stabiel is, kan de huisarts de controles overnemen.

De juiste zorg op de juiste plaats

Achmea heeft het PlusCertificaat uitgereikt aan het WZA, omdat het ziekenhuis aantoonbaar voldoet aan de landelijke Zorgstandaard COPD-zorg, en ernaar streeft de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te leveren. Door de patiëntgegevens over lichte, matige of ernstige ziektelast zorgvuldig te registreren, krijgen zorgaanbieders en verzekeraars meer inzicht in wanneer COPD-patiënten het beste af zijn in het ziekenhuis en wanneer bij de huisarts. Achmea vindt dat het WZA hiermee aantoont dat het openstaat voor verbetering van behandelmethoden en zich inspant om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.