WZA ontvangt Zilveren Kruis Achmea CVA-Plus Certificaat

DELEN

ASSEN – Als eerste ziekenhuis in Noord-Nederland heeft het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) van Zilveren Kruis Achmea het Plus Certificaat ontvangen vanwege de kwalitatief goede zorg rond CVA’s (beroertes). Uit een vergelijk van de zorgverzekeraar blijkt dat de CVA-zorg in het WZA beter scoort dan de andere ziekenhuizen in Groningen en Drenthe.

Voor het WZA is deze erkenning extra waardevol omdat de zorgverzekeraars nog niet zo lang geleden plannen hadden om acute CVA-zorg te centraliseren, waardoor toen werd gevreesd dat deze zorg niet langer in Assen geleverd mocht worden.

Het WZA heeft het Plus Certificaat voor CVA-zorg ontvangen omdat het voldoet aan alle doelstellingen en instapvoorwaarden. Belangrijke onderdelen zijn onder meer de opvallend korte tijd van binnenkomst op de spoedeisende hulp van het WZA tot het geven van de behandeling (de zogenoemde ‘door-to-needle tijd’) en het mooie percentage CVA-patiënten dat trombolyse ontvangt. Trombolyse is een behandeling bij een herseninfarct die binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste uitvalsverschijnselen moet plaatsvinden wil het effect hebben.

Ook in het weekend

Daarnaast heeft Zilveren Kruis Achmea waardering voor het feit dat het WZA ook in het weekend zorgt voor doorbehandeling van CVA-patiënten voor oefentherapie, er een individueel zorgplan is voor de patiënt in het CVA-netwerk, en er goed wordt samengewerkt en afgestemd met ketenpartners. Om in aanmerking te komen voor een Plus Certificaat moeten instellingen voldoen aan verschillende eisen op het gebied van patiëntveiligheid. Ook gaat het om een goede indicatiestelling, het naleven van richtlijnen en protocollen en patiëntervaringen; zowel voor het zorgproces als voor het ervaren resultaat van de zorg.

Felicitaties

In aanwezigheid van twintig afdelingsmedewerkers en CVA-ketencoördinator Marian Kuper overhandigde de medisch adviseur van Zilveren Kruis Achmea het certificaat woensdag 11 maart 2015 aan neuroloog Dettie Oenema en afdelingshoofd Heleen Rietsema van het WZA. Naast welgemeende felicitaties bedankte hij het WZA voor de inzet en de goede zorgen aan CVA-patiënten.

Het WZA is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland dat het CVA-Plus Certificaat heeft ontvangen.

Foto: WZA – Neuroloog Dettie Oenema (links) en afdelingshoofd Heleen Rietsema ontvangen het Plus Certificaat voor CVA-zorg uit handen van medisch adviseur Theo Kuiper van Zilveren Kruis Achmea