WZA wil basisziekenhuis blijven voor Assen en omgeving

DELEN
WZA wil basisziekenhuis blijven voor Assen en omgeving

ASSEN – Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wil een volwaardig basisziekenhuis blijven voor de inwoners van Assen en omgeving. Om deze positie in de regio te behouden en te verstevigen gaat het ziekenhuis meer dan ooit in gesprek met zijn omgeving. Dat staat te lezen in de nieuwe strategische koers 2015-2017 die het WZA onlangs uitbracht. De naam van het document is ‘Vertrouwd verbonden’, waarmee het ziekenhuis wil uitdrukken dat het als vanouds de vertrouwde zorgaanbieder is, onlosmakelijk verbonden met de regio.

Voor het eerst is het meerjarenplan van het WZA tot stand gekomen met directe inbreng van vele externe en interne partijen. “Medewerkers, medisch specialisten, huisartsen, cliëntenraad en ondernemingsraad hebben meegedacht en meegepraat over het beleid van de komende jaren”, vertelt raad van bestuur Boudewijn Ponsioen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. “Dat past helemaal in onze nieuwe werkwijze: we luisteren nóg meer naar de wensen en de mening van onze omgeving en spelen daar op in. Ons uitgangspunt daarbij is zoals altijd: het kan, tenzij er zwaarwegende tegenargumenten zijn.”

“ Met deze voorzieningen kan de patiënt uit Assen en omstreken voor 85-90% van alle behandelingen uitstekend bij ons terecht. Daarbij beloven wij: als de patiënt bij ons níét op de juiste plaats is, dan verwijzen we hem naar een van de meer gespecialiseerde ziekenhuizen in ons netwerk” Boudewijn Ponsioen – WZA

Passende zorg

“Wij willen onze patiënten de best mogelijke en best bij hen passende zorg bieden”, vervolgt Ponsioen. “Dit is een belangrijke zin uit onze missie. Het zegt niet alleen dat goede en veilige zorg bij ons vanzelfsprekend is, maar ook dat deze zorg bij de patiënt moet passen. De patiënt is onze partner, we luisteren naar zijn wensen en behandelen altijd in samenspraak met hem.” Het WZA wil nadrukkelijk een basisziekenhuis zijn en blijven. De komende jaren is er daarom extra aandacht voor het 24/7 behouden van spoedeisende hulp, verloskundige zorg, een basis-Intensive Care en een goed toegeruste OK. Ponsioen: “Met deze voorzieningen kan de patiënt uit Assen en omstreken voor 85-90% van alle behandelingen uitstekend bij ons terecht. Daarbij beloven wij: als de patiënt bij ons níét op de juiste plaats is, dan verwijzen we hem naar een van de meer gespecialiseerde ziekenhuizen in ons netwerk.”

Verbinder

Als ambitie voor de langere termijn zegt het WZA ‘dé verbinder’ te willen zijn in de regionale zorgketen. “Verwijzers en andere zorgaanbieders uit de regio zijn belangrijke partners voor het WZA”, aldus de bestuursvoorzitter. “De komende jaren willen wij de samenwerking met hen versterken en intensiveren. Daarom nemen wij samen met de huisartsen en anderen het initiatief om nieuwe samenwerkingsvormen in te richten die over de bestaande muurtjes en mogelijke drempels heen gaan. Ook daarbij is de zorgvraag van de patiënt leidend.” Hij besluit: “Door meer dan ooit toegevoegde waarde te bieden voor onze patiënten, collega-zorgaanbieders en zorgverzekeraars, door met hen in gesprek te gaan en de samenwerking op te zoeken, gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.”