Zaak pannenkoekenschip Assen woensdag voor de Raad van State

DELEN

Op 28 november 2013 heeft de gemeenteraad van Assen positief gestemd over de komst van een pannenkoekenschip aan de kop van de Vaart in Assen.  De komst van de boot was destijds omstreden, omdat bewoners en ook politieke partijen in Assen bang waren voor aantasting van het beschermd stadsgezicht door de omvang van de boot en voor belemmering van de draaikolk voor andere schepen.

Vorig jaar, na afloop van de beladen gemeenteraadsvergadering, lieten de horecaondernemers Jan Boer en Bennie van der Mei nog weten dat het pannenkoekenschip Assen in oktober van dit jaar afgemeerd zou kunnen worden aan de Vaart, echter in maart kwam het bericht naar buiten dat omwonenden een spoedprocedure bij de Raad van State zouden beginnen. De omwonenden zien de komst van een dergelijk pannenkoekenschip van 40 bij 6 meter niet zitten en zijn behalve voor overlast ook bang voor vernauwing van de zwaaikom. De spoedprocedure van de omwonenden is echter stop gezet nadat de gemeente en de uitbaters eerst het eindoordeel van de Raad van State over het bestemmingsplan wilde afwachten. De zitting over het bestemmingsplan zal woensdag 1 oktober om 11.00 uur behandeld worden door de Raad van State in Den Haag en de tekst luidt als volgt:

Bestemmingsplan ‘Restaurantboot De Vaart’ van de gemeente Assen

Zitting over het bestemmingsplan ‘Restaurantboot De Vaart’ dat de gemeenteraad van Assen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een pannenkoekenschip mogelijk in (De Kolk) van de Vaart in Assen. Een aantal inwoners van Assen komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwoners zijn het er niet mee eens dat het bestemmingsplan niet alleen een pannenkoekschip mogelijk maakt, maar ook andere vormen van horeca. Ze zijn verder bang dat het pannenkoekenschip het gebruik van de zwaaikom door grotere (plezier)vaartuigen belemmert. Ook zou de podium- en evenementenfunctie van de zwaaikom worden belemmerd. De inwoners vinden bovendien dat het pannenkoekenschip het historische en monumentale karakter van de omgeving aantast, onder meer omdat niet zou zijn vastgelegd aan welke welstandseisen het schip moet voldoen. Verder staan aan beide kanten van de Vaart panden leeg, zodat het pannenkoekenrestaurant ook daar kan worden ondergebracht, aldus de inwoners. Ten slotte vrezen ze dat hun woongenot wordt aangetast en dat omliggende woningen in waarde zullen dalen.

De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om binnen zes weken uitspraak te doen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan kan deze termijn nog eens met zes weken wordt verlengd.

Foto en tekst © Nieuws in Assen